Sve objave od admin Jašaragić

Contemporary Public Policy Processes: How to Research Policy Transfer?

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.55.1.05

Marjeta Šinko ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb, Croatia

Fulltext: english, pdf (370 KB) pages 122-122 cite
Fulltext: croatian, pdf (370 KB) pages 96-121 cite

Abstracts
From the second half of the twentieth century policy scholars are increasingly devoting their attention to the transference of policy from one political jurisdiction to another. Concepts such as policy diffusion, convergence and transfer are being used to elucidate the modern-day policy process. Policy transfer, the youngest of these approaches, has been gaining momentum from the second half of the nineties and has grown into a respectable, widely cited and used research frame. This article is a historical account of policy transfer research. In addition to examining the evolution of similar approaches (diffusion, convergence, and transfer), the original systematization and demarcation of different studies is offered. The paper concludes with the insight that policy transfer studies are distinctive in relation to convergence and diffusion studies. They are characterized by an analytical focus on processes, on understanding of policy actors’ actions, on qualitative methodology, and using small samples. The paper concludes that policy transfer studies are an excellent heuristic tool because they enable a multidimensional research of the policy process.

Keywords
Public Policies; Transfer; Diffusion; Convergence; Policy Change

Hrčak ID: 196788

URI
https://hrcak.srce.hr/196788

Suvremeni procesi stvaranja javnih politika: kako istraživati transfer?

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.55.1.05

Marjeta Šinko ; Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (370 KB) str. 96-121 citiraj
Puni tekst: engleski, pdf (370 KB) str. 122-122 citiraj

Sažetak
Istraživači javnih politika od druge polovice 20. stoljeća sve više analitičke pažnje posvećuju prijenosu javnih politika iz jednog političkog djelokruga u drugi. Pritom se koriste konceptima poput difuzije, konvergencije i transfera javnih politika. Transfer javnih politika, najmlađi od navedenih pristupa, dobiva na zamahu nakon druge polovice devedesetih godina prošlog stoljeća te je u posljednjih dvadeset godina izrastao u respektabilan, naveliko citiran I korišten istraživački pristup. Ovaj se rad može shvatiti kao historijat istraživanja prijenosa javnih politika između političkih djelokruga. Pored pregleda evolucije pristupa ponudit će se i izvorna sistematizacija i demarkacija različitih studija. Rad se zaključuje uvidom kako su studije transfera distinktivne u odnosu na studije konvergencije i difuzije. Odlikuje ih procesni analitički fokus, usmjerenost na razumijevanje djelovanja aktera, kvalitativna metodologija te korištenje malih uzoraka. U radu se zastupa mišljenje kako su studije transfera javnih politika izvrstan heuristički alat jer omogućuju multidimenzionalno istraživanje procesa stvaranja javnih politika.

Ključne riječi
javne politike; transfer; difuzija; konvergencija; promjena javnih politika

Hrčak ID: 196788

URI
https://hrcak.srce.hr/196788