Arhiva kategorije: Sadržaj

Politička misao, Vol.50 No.1

Datum izdavanja: Travanj 2013.
Sadržaj Puni tekst
Na pedesetu godišnjicu – novi iskorak (str.5-11) Hrvatskipdf 86 KB
Dejan Jović
Uvodnik
RESTRUCTURING OF IR THEORIES (str.15-37)
Preoblikovanje discipline međunarodnih odnosa (str.15-37) Srpskipdf 138 KB
Marina Ilić
Izvorni znanstveni članak
Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima (str.38-57) Hrvatskipdf 123 KB
NATIONAL INTEREST AND MORALITY IN INTERNATIONAL RELATIONS (str.38-57)
Tvrtko Jolić
Izvorni znanstveni članak
Horizontalni aspekt ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima (str.58-83) Hrvatskipdf 144 KB
HORIZONTAL ASPECT OF BALANCING OF POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS (str.58-83)
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
Što su kombinirani izborni sustavi? (str.87-103) Hrvatskipdf 114 KB
WHAT ARE COMBINED ELECTORAL SYSTEMS? (str.87-103)
Mirjana Kasapović
Izvorni znanstveni članak
QCA metoda u političkoj znanosti: ključne karakteristike, doprinosi i ograničenja (str.104-126) Hrvatskipdf 144 KB
QCA METHOD IN POLITICAL SCIENCE: KEY CHARACTERISTICS, ACHIEVEMENTS AND LIMITATIONS (str.104-126)
Danijela Dolenec
Izvorni znanstveni članak
Kršćanski cionizam: nastanak i razvoj neočekivanoga političko-religijskog fenomena (str.129-154) Hrvatskipdf 146 KB
CHRISTIAN ZIONISM: EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF AN UNEXPECTED POLITICAL AND RELIGIOUS PHENOMENON (str.129-154)
Boris Havel
Izvorni znanstveni članak
Regionalna politika Europske unije prema Zapadnom Balkanu – dosezi i ograničenja (str.155-179) Hrvatskipdf 156 KB
EU POLICY TOWARDS THE WESTERN BALKANS (str.155-179)
Nataša Beširević, Ivana Cujzek
Izvorni znanstveni članak
Prostorna analiza “crvene” i “crne” Hrvatske: eksplorativna studija (str.183-203) Hrvatskipdf 191 KB
SPATIAL ANALYSIS OF “RED” AND “BLACK” CROATIA: AN EXPLORATORY STUDY (str.183-203)
Marko Grdešić
Izvorni znanstveni članak
Europa i raspad Jugoslavije (str.207-218) Hrvatskipdf 100 KB
Dejan Jović
Pregledni rad
Goran Gretić: Problem drugoga i stranoga:socijalna ontologija i asimetrija etičkoga (str.221-223) Hrvatskipdf 75 KB
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz
Howard Williams: Kant and the end of war – a critique of just war theory (str.223-225) Hrvatskipdf 76 KB
Petar Popović
Recenzija, Prikaz
Vedran Džihić i Thomas Schmidinger: Looming Shadows: Migration and Integration at the Time of Upheaval – European and American Perspectives (str.225-227) Hrvatskipdf 75 KB
Marija Tašler
Recenzija, Prikaz

Politička misao, Vol.50 No.2

Datum izdavanja: Lipanj 2013.
Sadržaj Puni tekst
Politička komunikacija: na razmeđu medijskih i političkih studija (str.7-9) Hrvatskipdf 70 KB
Zrinjka Peruško
Uvodnik
Javnost kao medij demokracije (str.11-22) Hrvatskipdf 99 KB
THE PUBLIC AS THE MEDIUM OF DEMOCRACY (str.11-22)
Tomo Jantol
Izvorni znanstveni članak
Od medijskih efekata do teorije sustava: put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji (str.23-37) Hrvatskipdf 104 KB
FROM MEDIA EFFECTS TO SYSTEM THEORY: THE JOURNEY OF COMPARATIVE RESEARCH IN POLITICAL COMMUNICATION (str.23-37)
Paolo Mancini
Izvorni znanstveni članak
Komparativna analiza postsocijalističkih medijskih sustava (str.38-59) Hrvatskipdf 124 KB
COMPARATIVE ANALYSIS OF POST-SOCIALIST MEDIA SYSTEMS (str.38-59)
Zrinjka Peruško
Izvorni znanstveni članak
Politika, društvo spektakla i medijska konstrukcija realnosti (str.60-74) Hrvatskipdf 108 KB
POLITICS, THE SOCIETY OF THE SPECTACLE, AND THE MEDIA CONSTRUCTION OF REALITY (str.60-74)
Hajrudin Hromadžić
Izvorni znanstveni članak
Tihi glas, ujutro u Americi: izborna kampanja 2011. u Hrvatskoj (str.75-97) Hrvatskipdf 129 KB
SILENT VOICE, IN THE MORNING IN AMERICA: THE 2011 ELECTION CAMPAIGN IN CROATIA (str.75-97)
Suzana Kunac, Dražen Lalić, Martina Andrijević
Izvorni znanstveni članak
EU nije YU – EU je fora: Analiza predreferendumskih televizijskih spotova Vlade RH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju (str.98-123) Hrvatskipdf 145 KB
EU IS NOT YU – EU IS COOL: READING THE CROATIAN GOVERNMENT’S PRE-REFERENDUM VIDEOS ON THE CROATIAN ACCESSION TO THE EU (str.98-123)
Zlatan Krajina
Izvorni znanstveni članak
Tekuća demokracija i digitalni urođenici – Piratenpartei kao izazov njemačkoj demokraciji (str.124-141) Hrvatskipdf 122 KB
LIQUID DEMOCRACY AND DIGITAL NATIVES – PIRATENPARTEI AS A CHALLENGE TO GERMAN DEMOCRACY (str.124-141)
Damir Velički
Izvorni znanstveni članak
Politička komunikacija u medijskom društvu: da li demokracija još uživa spoznajnu dimenziju? Utjecaj normativne teorije na empirijska istraživanja (str.145-160) Hrvatskipdf 110 KB
Jürgen Habermas
Ostalo
Steven Pinker: The Better Angels of our Nature: Why Violence Has Declined (str.163-167) Hrvatskipdf 80 KB
Ana Matan
Recenzija, Prikaz
Michael Burleigh: Treći Reich – Nova povijest (str.167-170) Hrvatskipdf 77 KB
Bruno Korea Gajski
Recenzija, Prikaz
Frédéric Monneyron, Antigone Mouchtouris (ur.): Politički mitovi (str.170-173) Hrvatskipdf 76 KB
Jelena Špiljak
Recenzija, Prikaz
Zoran Stoiljković: Srbija u lavirintima tranzicije: Ogledi iz političke sociologije savremenog društva (str.173-175) Hrvatskipdf 73 KB
Davorka Budimir
Recenzija, Prikaz
Jevgenij Primakov: Minsko polje politike (str.175-179) Hrvatskipdf 80 KB
Saša Čvrljak
Recenzija, Prikaz
Ryszard Herbut i Walenty Baluk (ur.): Transformation of political systems in post-Soviet space (str.179-181) Hrvatskipdf 73 KB
Davor Boban
Recenzija, Prikaz
Taryn Shepperd: Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action. Understanding Post-Cold War Interactions (str.181-184) Hrvatskipdf 76 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz

Politička misao, Vol.50 No.4

Datum izdavanja: Prosinac 2013.
Sadržaj Puni tekst
Potraga za političkom realnošću (str.7-19) Hrvatskipdf 101 KB
IN SEARCH OF POLITICAL REALITY (str.7-19)
Davor Rodin
Izlaganje sa skupa
Zajednica bez uvjeta: o dekonstrukciji subjekta moderne politike (str.20-47) Hrvatskipdf 146 KB
COMMUNITY WITHOUT CONDITIONS: ON DECONSTRUCTION OF THE SUBJECT OF MODERN POLITICS (str.20-47)
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
Anarhija na petom bojnom polju: kibernetski prostor i međunarodni odnosi (str.48-72) Hrvatskipdf 142 KB
ANARCHY IN THE FIFTH BATTLEFIELD: CYBER-SPACE AND INTERNATIONAL RELATIONS (str.48-72)
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
Pogrešno primijenjena filozofija (str.73-104) Hrvatskipdf 163 KB
Božo Kovačević
Pregledni rad
Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske (str.107-131) Hrvatskipdf 137 KB
THE CONCEPT OF NATIONAL MINORITIES AND THEIR POLITICAL REPRESENTATION: THE CASE OF CROATIA (str.107-131)
Milan Mesić
Izvorni znanstveni članak
Identitet Bošnjaka/Muslimana (str.132-159) Hrvatskipdf 146 KB
Dejan Jović
Pregledni rad
Snažni bikameralizam u SAD-u i SR Njemačkoj: izvor za reformu Vijeća Europske unije (str.163-189) Hrvatskipdf 148 KB
STRONG BICAMERALISM IN USA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: SOURCES OF REFORM OF EU COUNCIL (str.163-189)
Dario Čepo
Izvorni znanstveni članak
Dag Strpić (1946.-2013.) (str.193-198) Hrvatskipdf 84 KB
Zdravko Petak
In memoriam, Nekrolog
Tanja Petrović: Yuropa. Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima (str.201-208) Bosanskipdf 92 KB
Asim Mujkić
Recenzija, Prikaz
William Klinger i Denis Kuljiš: Tito: Neispričane priče. Tajni imperij Josipa Broza Tita (str.209-215) Hrvatskipdf 89 KB
Tvrtko Jakovina
Recenzija, Prikaz
Marko Živković: Srpski sanovnik: nacionalni imaginarij u vreme Miloševića (str.216-218) Hrvatskipdf 78 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Jasna Plevnik, Stjepan Mesić, Ljubo Jurčić: Kina na Balkanu (str.218-222) Hrvatskipdf 81 KB
Ozren Đurić Mikušević
Recenzija, Prikaz
Vjeran Katunarić: Svjetski antibarbarus. O uzrocima propasti bivšeg i nadolaska novog socijalizma (str.222-226) Hrvatskipdf 80 KB
Nikola Mokrović
Recenzija, Prikaz
Hrvoje Klasić: Jugoslavija i svijet 1968. (str.227-228) Hrvatskipdf 71 KB
Bruno Vignjević
Recenzija, Prikaz
Lisa Harrison i Theresa Callan: Key Research Concepts in Politics and International Relations (str.228-231) Hrvatskipdf 77 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Paul Hoebink (ur.): European Development Cooperation: In Between the Local and the Global (str.231-234) Hrvatskipdf 77 KB
Iva Kornfein
Recenzija, Prikaz
Asim Mujkić: Pravda i etnonacionalizam (str.234-236) Bosanskipdf 74 KB
Lejla Mušić
Recenzija, Prikaz
Richard H. Steinberg: Procjena nasljeđa Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (str.237-238) Hrvatskipdf 71 KB
Karlo Paljug
Recenzija, Prikaz

Politička misao, Vol.50 No.3

Datum izdavanja: Rujan 2013.
Sadržaj Puni tekst
WHO IS THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION IN THE EUROPEAN UNION? (str.7-32)
Tko je čuvar ustava u Europskoj uniji? (str.7-32) Srpskipdf 332 KB
Bojan Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Pomicanje granice Europske unije na jugoistok i višestruki procesi teritorijalizacije (str.33-55) Hrvatskipdf 3 MB
THE SHIFT OF THE EUROPEAN UNION BORDER TO THE SOUTHEAST AND MULTIPLE PROCESSES OF TERRITORIALIZATION (str.33-55)
Višeslav Raos
Izvorni znanstveni članak
Istočno susjedstvo Europske unije: Bjelorusija, Moldova i Ukrajina (str.56-78) Hrvatskipdf 291 KB
THE EUROPEAN UNION EASTERN NEIGHBOURHOOD: BELARUS, MOLDOVA AND UKRAINE (str.56-78)
Marijana Musladin
Izvorni znanstveni članak
Sigurnosne narkoprijetnje demokracijama Sjevernog trokuta (str.81-101) Hrvatskipdf 312 KB
SECURITY-RELATED NARCO-THREATS TO DEMOCRACIES OF THE NORTHERN TRIANGLE (str.81-101)
Lidija Kos-Stanišić
Izvorni znanstveni članak
Krize, građanski rat i slom konfesionalne demokracije u Libanonu (str.102-125) Hrvatskipdf 413 KB
CRISES, CIVIL WAR AND BREAKDOWN OF CONFESSIONAL DEMOCRACY IN LEBANON (str.102-125)
Borna Zgurić
Izvorni znanstveni članak
Utjecaj policy-kapaciteta države na razvoj energetske politike u Njemačkoj: Studija slučaja “nove energetske paradigme” (str.129-154) Hrvatskipdf 325 KB
THE IMPACT OF STATE POLICY CAPACITY ON THE DEVELOPMENT OF ENERGY POLICY IN GERMANY: A CASE STUDY OF THE ‘NEW ENERGY PARADIGM’ (str.129-154)
Davor Stipetić
Izvorni znanstveni članak
Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj: između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja (str.155-179) Hrvatskipdf 304 KB
APPROACH TOWARDS DEVELOPMENTALLY VULNERABLE COMMUNITIES IN CROATIA: FROM THEORETICAL CONCEPTUALIZATION TO POLITICAL-LEGAL SOLUTIONS (str.155-179)
Ana Miljenović
Izvorni znanstveni članak
Politički aspekti hrvatske deflacijske politike (str.180-192) Hrvatskipdf 265 KB
POLITICAL ASPECTS OF DEFLATIONARY POLICY IN CROATIA (str.180-192)
Dubravko Radošević
Prethodno priopćenje
Dejvid Gibs (David Gibbs): Humanitarno razaranje Jugoslavije (str.195-198) Hrvatskipdf 220 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Peter Wehner & Arthur C. Brooks: Wealth & Justice. The Morality of Democratic Capitalism (str.198-202) Hrvatskipdf 223 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Russell J. Dalton i Christopher J. Anderson (ur.): Citizens, Context, and Choice: How Context Shapes Citizens’ Electoral Choices (str.202-204) Hrvatskipdf 216 KB
Višeslav Raos
Recenzija, Prikaz
Siniša Malešević: Sociologija rata i nasilja (str.205-206) Hrvatskipdf 211 KB
Stefan Lakušić
Recenzija, Prikaz
Ariel Colonomos: The Gamble of War. Is It Possible to Justify Preventive War? (str.206-211) Hrvatskipdf 228 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Said Amir Arjomand: After Khomeini: Iran Under His Successors (str.211-214) Hrvatskipdf 220 KB
Vedran Obućina
Recenzija, Prikaz

Croatian Political Science Review, Vol.50 No.5

Publication Date: December 2013.
Table of contents Full text
Who Fights First: Grievances, Community and Collective Action (str.7-28) Englishpdf 279 KB
Cody McClain Brown
Original scientific paper
Bystanders in Bosnia and Herzegovina during the Conflict in the 1990s (str.29-53) Englishpdf 314 KB
Iva Lučić
Original scientific paper
The State of International Humanitarian Law as a Consequence of the History of South Slavs’ Nation-Building Processes (str.54-73) Englishpdf 289 KB
Neven Andjelić
Original scientific paper
US-Yugoslav Relations under Kissinger (str.77-98) Englishpdf 293 KB
Luka Orešković
Original scientific paper
Balkans in Maryland’s 2nd Congressional District: Helen Delich Bentley and the War in Bosnia (str.99-113) Englishpdf 276 KB
Hamza Karčić
Original scientific paper
Flex Actors and Philanthropy in (Post-)Conflict Arenas: Soros’ Open Society Foundations in the Post-Yugoslav Space (str.114-138) Englishpdf 295 KB
Paul Stubbs
Original scientific paper
The Effect of EU Membership on the Health Care Systems of Member Countries in Central and Eastern Europe (str.141-154) Englishpdf 252 KB
Dagmar Radin
Original scientific paper
Convergence Journalism and the Public Interest: The Case of Croatian Public Radio Television (HRT) (str.155-172) Englishpdf 469 KB
Tena Perišin
Original scientific paper
In Search for More: The Importance of Income Inequality in Conflict Formation and Its Policy Implications (str.173-186) Englishpdf 275 KB
Nemanja Džuverović, Aleksandar Milošević
Original scientific paper
Comparing Western Democratic Leverage: From Tirana to Tripoli (str.189-203) Englishpdf 275 KB
Mieczysław Boduszyński
Original scientific paper
The Shepherd Borat? (str.204-216) Englishpdf 269 KB
Zoran Kurelić
Original scientific paper
David Storey: Territories: The Claiming of Space (str.219-221) Englishpdf 188 KB
Višeslav Raos
Book Review
Jaroslav Janczak and Przemyslay Osiewicz (eds.): European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering (str.221-223) Englishpdf 202 KB
Marta Zorko
Book Review
Radwan Ziadeh: Power and Policy in Syria: Intelligence Services, Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle East (str.223-225) Englishpdf 219 KB
Apolonija Rihtarić
Book Review
Bassam Tibi: The Shari’a State: Arab Spring and Democratization (str.225-227) Englishpdf 206 KB
Borna Zgurić
Book Review
Peter H. Smith: Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective (str.228-230) Englishpdf 221 KB
Vjeran Pavlaković
Book Review
Robert Kusek and Joanna Sanetra-Szeliga (eds.): Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? (Does Poland Lie on the Mediterranean?) (str.230-232) Englishpdf 221 KB
Zlatan Krajina
Book Review
Jelena Obradovic-Wochnik: Ethnic Conflict and War Crimes in the Balkans. The Narratives of Denial in Post-Conflict Serbia (str.233-236) Englishpdf 191 KB
Tamara Banjeglav
Book Review
Dorothee Bohle and Béla Greskovits: Capitalist Diversity on Europe’s Periphery (str.236-238) Englishpdf 196 KB
Zorica Siročić
Book Review