Pretplata

Narudžba i pretplata:
Fakultet političkih znanosti,
Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska,
tel: + 385 1 4642 111, + 385 1 4642 111
Pretplatu uplatiti u korist IBAN:
HR1423600001101217644 (za Političku misao).

Pretplata za 2014. godinu iznosi:
za pojedince 240,00,
a za institucije 480,00 kuna
za četiri broja na hrvatskom.

Pretplata za svih pet brojeva iznosi:
za pojedince 300,00 kuna,
a za institucije 600,00 kuna.

Cijena pojedinačnog primjerka je 60,00 kuna.

Godišnja pretplata za inozemstvo je za pojedince 50 eura,
a za institucije 100 eura za pet brojeva.
Pretplata samo za izdanje na engleskom jeziku je 20 eura
za pojedince i 40 eura za institucije.