Regionalna politika Europske unije prema Zapadnom Balkanu – dosezi i ograničenja

Nataša Beširević ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Ivana Cujzek ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (156 KB), Hrvatski, Str. 155 – 179

Sažetak
Na temelju analize sudjelovanja država Zapadnog Balkana u regionalnim inicijativama
od 1990. do 1999, njihovim učincima i utjecajima, te regionalne
dimenzije unutar Procesa stabilizacije i pridruživanja od 1999. do danas ovaj
rad argumentira da regionalne inicijative EU nisu presudno pomogle državama
Zapadnog Balkana da osiguraju integraciju u EU ili promijene političku,
ekonomsku ili socijalnu klimu u regiji, kao ni da razviju regionalnu suradnju,
što je bio jedan od temeljnih ciljeva politike europskih integracija prema tom
dijelu Europe. Stoga treba poboljšati modalitete razvoja regionalne suradnje
na Zapadnom Balkanu. To se može postići razvijanjem euroregija kao zajedničkog
interesnog modela pristupanja europskim fondovima. No usporedbom
financijskih sredstava namijenjenih regionalnoj suradnji pokazuje se kako
se ukupna sredstva nisu povećala niti će biti povećana u srednjoročnom razdoblju.
Stoga će regionalna suradnja na Zapadnom Balkanu i dalje pratiti dosadašnje
obrasce politike.

Ključne riječi
regionalne inicijative EZ/EU; regionalni pristup EU; proces stabilizacije i pridruživanja; CARDS; IPA