Američko javno-privatno partnerstvo i cyber sigurnost

Božo Kovačević ; Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (329 KB), Hrvatski, Str. 76 – 100

Sažetak
ICT-industrija ima odlučujući utjecaj na oblikovanje američkih nacionalnih
interesa u cyber prostoru. Privatni sektor predstavlja se kao zaštitnik prava na privatnost od kriminalnih upada i mogućih vladinih zloupotreba. Ali u stvarnosti
su određene inicijative za užu suradnju između privatnog sektora i vlade
na štetu prava na privatnost došle od ICT-industrije. Ovaj članak pokazuje razvoj
javno-privatnog partnerstva u pitanjima cyber sigurnosti. To partnerstvo
rezultiralo je uspostavom vojno-cyber-industrijskog kompleksa koji je znatno
utjecao na predlaganje dokumenata CISPA i ACTA. Predsjednička politička
direktiva 20 u znatno većoj mjeri izražava interese ICT-industrije nego vrijednosti
i svrhe Međunarodne strategije za cyber prostor.

Ključne riječi
javno-privatno partnerstvo; cyber sigurnost; strategija; vojnocyber-industrijski kompleks; inflacija prijetnje