Sve objave od ADMIN JAŠARAGIĆ

“Markovićeva stranka”:‎ Savez reformskih snaga Jugoslavije‎ – osnivanje, program i izbori 1990.‎

Pregledni rad
https://doi.org/10.20901/pm.58.1.02

Vladimir Filipović ; Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb

Puni tekst: hrvatski, pdf (357 KB) str. 27-52 citiraj

Sažetak
U članku se prati politička stranka Savez reformskih snaga Jugoslavije koju je‎ u srpnju 1990. osnovao posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Jugoslavije‎ Ante Marković. Stranka je bila politička akcija kojom je Ante Marković‎ nastojao kapitalizirati vlastitu popularnost i dobiti politički legitimitet‎ u demokratskom sustavu. Prikazuje se organiziranje i djelovanje stranke od‎ osnivanja do sudjelovanja na izborima u četiri jugoslavenske republike 1990.‎ – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Pažnja je posvećena‎ najvažnijim aspektima programa stranke – tržišnoj ekonomiji i očuvanju jugoslavenske‎ države. Uz to analiziraju se kritike različitih političkih protivnika‎ širom Jugoslavije upućene stranci. Dodatno se analizira neuspješno sudjelovanje‎ Saveza reformskih snaga Jugoslavije na prvim demokratskim izborima‎ 1990. Zaključuje se kako je stranka u izbornim aktivnostima podbacila u približavanju‎ nižim slojevima društva i nije uspjela ostvariti značajniji izborni‎ rezultat protiv nacionalnih stranaka. Za potrebe ovoga članka korištena je dostupna‎ znanstvena i memoarska literatura te opsežni novinski izvori.‎

Ključne riječi
Ante Marković; Savez reformskih snaga Jugoslavije; izbori 1990.; reforme; raspad Jugoslavije

Hrčak ID: 255592

URI
https://hrcak.srce.hr/255592

Labin Republic 1921: Anthropological-Historical Notes on the Centenary Of the Workers Occupation of the Coal Mine, Self-Organization and Resistance

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.58.1.01

Andrea Matošević   ORCID icon orcid.org/0000-0002-8602-6353 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fulltext: croatian, pdf (1 MB) pages 7-26 cite

Abstracts
On the occasion of the hundredth anniversary, this paper analyses the political,‎ existential and cultural reasons for the rise of the mining revolt in the southeastern‎ part of Istria named The Republic of Labin, during March and April‎ 1921. Characterized by the occupation of mines and wider territory, the organization‎ of life, defence and production “for themselves and their account”‎ during 36/37 days, and finally the conflict between the Italian authorities and‎ the miners, it was organized after similar processes took place throughout‎ Italy. This period (1919-1920), also known as biennio rosso, the red biennium,‎ throughout the Apennine Peninsula would be intensified in September‎ 1920 by the occupation of industrial plants in light and heavy industry. Despite‎ the similarities and connections between the events on the peninsulas,‎ it is the miners of the Labin region – in the wake of advanced revolutionary‎ ideas about “proletarian republics”, “workers’ self-governments” and “mining‎ councils” – who would insist on several significant dynamics and characteristics‎ during the uprising: non-nationality, cooperation with peasantry and‎ ultimately an armed conflict with the authorities. Also, the paper builds upon‎ an anthropological thesis on the specifics of mining communities that made a‎ significant difference in the articulation of these events in relation to the wider‎ working class.‎

Keywords
The Republic of Labin; Miners; Proletarian Republics; Biennio Rosso; Antifascism

Hrčak ID: 255586

URI
https://hrcak.srce.hr/255586

Labinska republika 1921: antropološko-povijesne bilješke uz stogodišnjicu rudarskog zauzeća ugljenokopa, samoorganizacije i otpora

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.58.1.01

Andrea Matošević   ORCID icon orcid.org/0000-0002-8602-6353 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB) str. 7-26 citiraj

Sažetak
U radu se povodom stote obljetnice analiziraju politički, egzistencijalni i kulturološki‎ razlozi poradi kojih je u jugoistočnom dijelu Istre u ožujku i travnju‎ 1921. došlo do podizanja rudarske pobune – Labinske republike. Karakterizirana‎ radničkim zauzećem tvornica, organizacijom života, obrane i proizvodnje‎ “za sebe i svoj račun” u trajanju od 36-37 dana te na kraju i sukobom‎ talijanskih vlasti i rudara, njezino se podizanje organizira netom nakon vrlo‎ sličnih procesa koji su se odigravali diljem Italije. Taj period (1919-1920), poznat‎ i kao biennio rosso, crveno dvogodište, diljem će Apeninskog poluotoka‎ biti zaoštren u rujnu 1920. zauzećem industrijskih postrojenja u lakoj i teškoj‎ industriji. Unatoč srodnosti i povezanosti dešavanja na poluotocima, Apeninskom‎ i Istarskom, upravo će rudari Labinštine – na tragu naprednih revolucionarnih‎ ideja o “proleterskim republikama”, “radničkim samoupravama” i‎ “rudarskim savjetima” – inzistirati na nizu značajnih dinamika i karakteristika‎ tijekom pobune: anacionalnosti, suradnji sa seljaštvom i zemljoradništvom te‎ na kraju oružanom sukobu s vlastima. Također, rad prožima antropološka teza‎ o specifičnostima rudarskih zajednica koje su činile značajnu razliku u artikulaciji‎ događaja u odnosu na šire radništvo.‎

Ključne riječi
Labinska republika; rudari; proleterske republike; biennio rosso; antifašizam

Hrčak ID: 255586

URI
https://hrcak.srce.hr/255586

Politička misao : časopis za politologiju, Vol. 58 No. 1, 2021.

Sadržaj Puni tekst
Labinska republika 1921: antropološko-povijesne bilješke uz stogodišnjicu rudarskog zauzeća ugljenokopa, samoorganizacije i otpora (str.7-26) hrvatskipdf 1 MB
Labin Republic 1921: Anthropological-Historical Notes on the Centenary Of the Workers Occupation of the Coal Mine, Self-Organization and Resistance (str.7-26)
Andrea Matošević
Izvorni znanstveni članak
“Markovićeva stranka”:‎ Savez reformskih snaga Jugoslavije‎ – osnivanje, program i izbori 1990.‎ (str.27-52) hrvatskipdf 357 KB
‘Ante Marković’s Political Party’: Alliance of Reform Forces of Yugoslavia – Foundation, Programme and 1990 Elections (str.27-52)
Vladimir Filipović
Pregledni rad
Između ispunjavanja forme i promicanja demokracije: stavovi javnosti i upravnih službenika o e-savjetovanjima u Hrvatskoj (str.53-77) hrvatskipdf 700 KB
Between Completing a Formality and Facilitating Democracy: Public and Civil Servants’ Attitudes Towards E-Consultations in Croatia (str.53-77)
Petra Đurman
Izvorni znanstveni članak
The Venezuela Problem in United States Foreign Policy (str.78-102)
Problem Venezuele u spoljnoj politici Sjedinjenih Država (str.78-102) srpskipdf 343 KB
Vladimir Trapara
Pregledni rad
The Twilight of the Liberal International Order, The Dialectic of Political Mechanics and the New Westphalian System for the 21st Century (str.103-126)
Suton međunarodnog liberalnog poretka, dijalektika političke mehanike i novi Vestfalski sistem za 21. vek (str.103-126) srpskipdf 352 KB
Neven Cvetićanin, Marko Mandić
Pregledni rad
O strategijskoj ulozi konteksta u tumačenju političkih diskursa: susret teorije hegemonije i lingvističkog kontekstualizma (str.127-160) hrvatskipdf 388 KB
Strategic Use Of Context in the Interpretation of Political Discourses: An Encounter Between Theory of Hegemony and Linguistic Contextualism (str.127-160)
Vedran Jerbić
Izvorni znanstveni članak
Zoran Kovačić, Neven Šantić: 25 godina privatnih elektroničkih medija u Hrvatskoj (str.163-167) hrvatskipdf 253 KB
Tanja Grmuša
Recenzija, Prikaz slučaja

Ograničenja improvizacije i opasnosti politizacije (1/3)

Piše: doc. dr. sc. Robert Barić

Dosadašnje djelovanje sustava za upravljanje u kriznim situacijama u Hrvatskoj potvrđuje prethodno danu ocjenu o njegovoj ad hoc improvizaciji u tekućoj krizi. Premda je ovako improvizirani sustav ispunio ulogu po izbijanju krize izazvane pandemijom virusa COVID 19,  problemi koji su se pokazali tijekom pojave drugog pandemijskog vala pokazuju sva ograničenja i negativne posljedice konstantnog improviziranja.

U prvom od tri dijela analize razmatra se problem nepostojanja koncepta razvoja sustava upravljanja u kriznim situacijama, problem ograničenih sposobnosti strateškog planiranja u javnoj upravi Republike Hrvatske te pravni problemi koji su proizašli iz improviziranog sustava upravljanja u kriznim situacijama.

Nastavi čitati

IN MEMORIAM: PROF. DR. SC. VLADIMIR VUJČIĆ (1947. – 2021.)

Piše: dr. sc. ZORAN RADMAN

U Dugim Njivama kog Vrgorca je 2. ožujka 2021. u 75. godini preminuo umirovljeni redovni profesor Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Vladimir Vujčić. Pokopan je na mjesnom groblju u Dugim Njivama, gdje je nakon umirovljenja češće boravio. Iznenadna smrt profesora Vujčića pogodila je njegovu obitelj, kolege i prijatelje te mnoge koji su ga  poznavali, čitali, slušali i poštovali kao izuzetnog znanstvenika.

Nastavi čitati

Protest Event Dataset for Croatia, Portugal, Serbia and Spain: Focus on Strike Data

Preliminary communication
https://doi.org/10.20901/pm.57.4.07

Danijela Dolenec ; Faculty of Political Science, University of Zagreb
Ana Balković ; Universitat Autonoma de Barcelona and Faculty of Political Sciences Zagreb
Karlo Kralj ; Scuola Normale Superiore, Florence, Italy
Daniela Širinić ; Faculty of Political Science, University of Zagreb
Eduardo Romanos ; Universidad Complutense de Madrid
Tiago Fernandes ; University Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal.

Fulltext: english, pdf (311 KB) pages 155-168 cite

Abstracts
‘Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in the European Semi-periphery’ is a research project implemented by the Faculty of Political Science of the University of Zagreb, in the period 2016-2021, led by Principal Investigator Danijela Dolenec and funded by the Swiss National Science Foundation (IZ11Z0_166540 – PROMYS). The overall objective of the project is to explore how protest politics advances democracy by collecting and analyzing data on protest mobilizations in four countries: Portugal, Spain, Croatia and Serbia.‎

Hrčak ID: 252686

URI
https://hrcak.srce.hr/252686

Measuring Ideology in the Croatian Context: Testing the Left-Right Scale

Original scientific paper
https://doi.org/10.20901/pm.57.4.06

Leon Runje ; Ministry of Defence, Republic of Croatia,
Valentino Petrović ; Institute for Development and International Relations, Zagreb
Kosta Bovan ; Faculty of Political Science, University of Zagreb

Fulltext: english, pdf (335 KB) pages 123-151 cite

Abstracts
The goal of this paper is to examine the relationship between the unidimensional‎ left-right measure of ideology and more nuanced measures of major political‎ ideologies as well as to ascertain the validity of the left-right measure of‎ ideology as a conceptual tool for analysing ideological preferences within the‎ Croatian context. This was accomplished by deploying an online questionnaire‎ on a convenient, non-representative sample of students from the University of‎ Zagreb, Croatia. The students were recruited via various social media student‎ groups. The paper starts by theoretically exploring the six major ideologies‎ from which it develops a pool of items for measuring said ideologies. The data‎ acquired via the aforementioned questionnaires was then analysed with the‎ goal of assessing the best items to measure each ideology. The paper goes on‎ to assess the relationship between the respondents’ support of major ideologies‎ and their self-positioning on the left-right ideology scale. The acquired results‎ demonstrate that the respondents possess a general understanding of the ideological‎ left-to-right scale and are coherent in their preferences with the values‎ of their ideology of choice. They further demonstrate that the correlations between‎ the participants’ self-positioning on the left-right continuum and level‎ of support for particular ideologies follow the expected direction. Therefore,‎ while taking the limits of the deployed sample type into account, the paper reaffirms‎ the validity of the left-right measure of ideology as a conceptual tool‎ for analysing ideological preferences within the Croatian context.‎

Keywords
Ideological Congruence; Left-Right Ideological Scale; Zagreb Student Population; Measures of Ideology; Croatian Context

Hrčak ID: 252685

URI
https://hrcak.srce.hr/252685