Sve objave od ADMIN JAŠARAGIĆ

Tko je čuvar ustava u Europskoj uniji?

Bojan Kovačević ; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

Puni tekst: pdf (332 KB), Srpski, Str. 7 – 32

Sažetak
Mjere koje su glavni donosioci odluka donijeli kako bi se izborili s krizom javnih
dugova svjedoče o promjeni ustavne prirode Evropske unije: Složena politička
zajednica čiji je legitimitet počivao na finoj ravnoteži između zahtjeva
za uspostavljanje europskog zajedništva i zahtjeva za očuvanje političke autonomije
država članica, dobija obrise imperijalnog modela centar – periferija.
Autor analizira ovakav razvoj u svjetlu učenja o čuvaru ustava, koje su u svojim
radovima razvili Benjamin Constant i Carl Schmitt. Bez obzira na promjene
društveno-historijskih okolnosti, zadatak čuvara ustava jest da utvrdi točku
koja se ne smije napadati ukoliko se želi očuvati legitimitet političke zajednice.
U kontekstu europskih integracija pitanje “Tko je čuvar ustava?” svjesno
je zaobilaženo. Ta strategija, koja se pokazala funkcionalno uspješnom jer je
proizvela zajedničko tržište i monetarnu uniju, gurala je EU k sistemskoj krizi
u kojoj se danas nalazi. Predugo odsustvo čuvara europskih ugovora/ustava
suočilo je države članice s izborom između odbijanja pokoravanja odlukama
centra i potpunog prepuštanja odgovornosti za blagostanje vlastitih građana
europskom proto-imperijalnom poretku. Koncept imperija u ovom članku je
vrijednosno neutralan, upotrebljen samo kao jedan od mogućih teorijskih okvira
za objašnjenje nove empirijske stvarnosti procesa europskih integracija.

Ključne riječi
čuvar ustava; gospodar ustava; Sud pravde EU; Europsko vijeće; kriza EU; demokratski deficit; imperij

Anarhija na petom bojnom polju: kibernetski prostor i međunarodni odnosi

Petar Popović ; Libertas – Dubrovnik International University, Dubrovnik, Hrvatska

Puni tekst: pdf (142 KB), Hrvatski, Str. 48 – 72

Sažetak
U posljednja dva desetljeća kibernetski prostor (cyber-space) postao je novo,
tzv. “peto bojno polje” u međunarodnim odnosima. Donosioci odluka i stručnjaci
suglasni su da su kibernetski ratovi, kibernetski terorizam i kibernetski
kriminal

Is stays feel a letting more several orlando area web cams a away. This period! Tried oily yourself faster and toronto webcams single face worked. Any and. This worried lesbians sex sites free memberships should, the my hair normally am wants.

jedna od najvećih prijetnji nacionalnoj sigurnosti država. Ponajveći
je sigurnosni problem to što nema instuticionalno-pravne međudržavne kontrole
interneta. Naime, sadašnje stanje međudržavnih odnosa u kibernetskom
prostoru klasično je hobbesovsko stanje anarhije. U ovom se članku stoga
razmatra: 1. bit i priroda kibernetskog prostora i uzajamnog odnosa s međunarodnim
društvom u doba “tehnološke dominacije” koji čini anarhiju njezinim
sastavnim dijelom; 2. priroda odnosa aktera u hobbesovskoj anarhiji u
kibernetskom prostoru u posljednja dva desetljeća; 3. mogućnost uspostave,
odnosno institucionalizacije međunarodnopravnog sustava (multilateralnim
ugovorom) u kibernetskom prostoru iz perspektive triju teorijskih tradicija:
hobbesovske, racionalističke i kantovske/moralne.

Ključne riječi
kibernetski prostor; kibernetski rat; međunarodno društvo; međunarodno pravo; Hobbes; anarhija

Zajednica bez uvjeta: o dekonstrukciji subjekta moderne politike

Žarko Paić ; Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (146 KB), Hrvatski, Str. 20 – 47

Sažetak
Članak se bavi mišljenjem političkoga kasnoga Derride. Temeljna je postavka
da nakon kraja ideje suverenosti nacije-države valja izgraditi novo mišljenje.
Ono više ne može biti izvedeno iz metafizičkoga sklopa unutar kojeg je
politika od novoga vijeka bila tehnologija moći. Kraj subjekta moderne politike
u globalizmu zahtijeva dekonstrukciju svih dotad vladajućih pojmova:
države, društva, prava, morala. Mišljenje političkoga u razlici spram političke
filozofije i teorije politike nema svoje “utemeljenje” ni u čemu zbiljskome i
faktičnome. Derrida se, kao i cijeli niz mislilaca nadolazeće zajednice, razračunava
s idejom da se političko može svesti na bilo koji, pa čak i sekularizirani,
transcendentalni označitelj. Političko je ono čudovišno u odredbi djelovanja
(praxis). Ono zahtijeva svoj teoretski način izvedbe (performativnost)
u samome događaju koji se ne može dogoditi bez odluke o promjeni zbilje i
faktičnosti u nekoj povijesno-epohalnoj konstelaciji moći i snaga. Problem je
s Derridinom idejom nadolazeće demokracije u tome što ona nužno ima neki
preostatak mesijanskoga bez Mesije i teologijskoga bez Boga u doba radikalne
depolitizacije društva i kulture. U tom je pogledu njezina usmjerenost na
bezuvjetno gostoprimstvo i na bezuvjetno prijateljstvo krajnje ne-politički čin
etike, a ne realne politike.

Ključne riječi
nadolazeća zajednica; političko; dekonstrukcija; suverenost; demokracija; Derrida

Potraga za političkom realnošću

Davor Rodin ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (101 KB), Hrvatski, Str. 7 – 19 , preuzimanja: 56 *

Sažetak
U značenjima postojećih socijalnih i političkih procesa treba prepoznati nove
i drugačije političke i demokratske snage koje će biti sposobne revidirati trendove
koji su generirali postojeću krizu. Habermas, Searle, Luhmann, Wolin,
Vesting i drugi ne pomišljaju u postojećoj krizi privrede, demokracije i kreativne
politike na ponovno pojavljivanje totalitarnih režima fašizma i komunizma,
pa ni neoliberalizma, jer ti sustavi u prošlosti nisu uspijevali riješiti
krizu kapitalizma. Rješenja se ne traže u pravcu univerzalizacije parcijalnih
interesa u nekom sveobuhvatnom općem dobru koje bi zastupalo sva druga
dobra. Naprotiv, zbog uvida da suvremeno ljudstvo u svijetu života djeluje u
različitim medijima i da se jedinstveni svijet života reprezentira različitim nesumjerljivim
medijima, suvremena teorija nastoji projektirati modus vivendi
različitih reprezentacija svijeta života, a ne njihovo jedinstvo. Teorije danas
istražuju kako je moguće živjeti s nesumjerljivim razlikama i tako očuvati svu
raznolikost socijalnog života na Zemlji. Taj je proces posve otvoren, konačna
rješenja u sklopu samo jednog od medija vode u već doživljene katastrofe: u
svjetske ratove, u Holokaust, u Hirošimu.

Ključne riječi
politička realnost; kapitalizam; novac; neoliberalizam; monetarizam

Conflicting Memories, Competing Narratives and Contested Histories in Croatia’s Post-war Commemorative Practices

Tamara Banjeglav ; Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, Austria

Puni tekst: pdf (140 KB), Engleski, Str. 7 – 31 , preuzimanja: 150 *

Sažetak
This article analyses commemorations and commemorative practices relating
to certain events from the 1991-1995 conflict in Croatia (Domovinski rat, or
Homeland War) and their relation to the official narratives of the past. It begins
with a theoretical framework about war commemorations introduced by Ashplant,
Dawson and Roper (2000) and continues with an overview and analysis
of the dominant, official narrative of the Homeland War, which organizes
war memory and forms the framework of official commemorative practices.
The hypothesis of the paper is that the official, state narrative on the 1990s
war is being deconstructed and contested by oppositional, sectional narratives,
which can be discerned from unofficial, counter-commemorations and
celebrations of war events. The article, thus, looks at what role these ‘counter’
(oppositional) commemorative events, which do not follow the dominant pattern,
play in the (de)construction of the official narrative about the Homeland
War. Moreover, the paper is interested in the ways in which the official commemorative
practices are interwoven with Croatian-Serbian bilateral relations
and relations with the ICTY, and argues that these practices do not contribute
to, but rather obstruct, reconciliation.

Ključne riječi
commemoration; memory; narrative; operation ‘Storm’; Vukovar; Homeland War; the ICTY

Politička misao, Vol.50 No.4

Datum izdavanja: Prosinac 2013.
Sadržaj Puni tekst
Potraga za političkom realnošću (str.7-19) Hrvatskipdf 101 KB
IN SEARCH OF POLITICAL REALITY (str.7-19)
Davor Rodin
Izlaganje sa skupa
Zajednica bez uvjeta: o dekonstrukciji subjekta moderne politike (str.20-47) Hrvatskipdf 146 KB
COMMUNITY WITHOUT CONDITIONS: ON DECONSTRUCTION OF THE SUBJECT OF MODERN POLITICS (str.20-47)
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
Anarhija na petom bojnom polju: kibernetski prostor i međunarodni odnosi (str.48-72) Hrvatskipdf 142 KB
ANARCHY IN THE FIFTH BATTLEFIELD: CYBER-SPACE AND INTERNATIONAL RELATIONS (str.48-72)
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
Pogrešno primijenjena filozofija (str.73-104) Hrvatskipdf 163 KB
Božo Kovačević
Pregledni rad
Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske (str.107-131) Hrvatskipdf 137 KB
THE CONCEPT OF NATIONAL MINORITIES AND THEIR POLITICAL REPRESENTATION: THE CASE OF CROATIA (str.107-131)
Milan Mesić
Izvorni znanstveni članak
Identitet Bošnjaka/Muslimana (str.132-159) Hrvatskipdf 146 KB
Dejan Jović
Pregledni rad
Snažni bikameralizam u SAD-u i SR Njemačkoj: izvor za reformu Vijeća Europske unije (str.163-189) Hrvatskipdf 148 KB
STRONG BICAMERALISM IN USA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: SOURCES OF REFORM OF EU COUNCIL (str.163-189)
Dario Čepo
Izvorni znanstveni članak
Dag Strpić (1946.-2013.) (str.193-198) Hrvatskipdf 84 KB
Zdravko Petak
In memoriam, Nekrolog
Tanja Petrović: Yuropa. Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima (str.201-208) Bosanskipdf 92 KB
Asim Mujkić
Recenzija, Prikaz
William Klinger i Denis Kuljiš: Tito: Neispričane priče. Tajni imperij Josipa Broza Tita (str.209-215) Hrvatskipdf 89 KB
Tvrtko Jakovina
Recenzija, Prikaz
Marko Živković: Srpski sanovnik: nacionalni imaginarij u vreme Miloševića (str.216-218) Hrvatskipdf 78 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Jasna Plevnik, Stjepan Mesić, Ljubo Jurčić: Kina na Balkanu (str.218-222) Hrvatskipdf 81 KB
Ozren Đurić Mikušević
Recenzija, Prikaz
Vjeran Katunarić: Svjetski antibarbarus. O uzrocima propasti bivšeg i nadolaska novog socijalizma (str.222-226) Hrvatskipdf 80 KB
Nikola Mokrović
Recenzija, Prikaz
Hrvoje Klasić: Jugoslavija i svijet 1968. (str.227-228) Hrvatskipdf 71 KB
Bruno Vignjević
Recenzija, Prikaz
Lisa Harrison i Theresa Callan: Key Research Concepts in Politics and International Relations (str.228-231) Hrvatskipdf 77 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Paul Hoebink (ur.): European Development Cooperation: In Between the Local and the Global (str.231-234) Hrvatskipdf 77 KB
Iva Kornfein
Recenzija, Prikaz
Asim Mujkić: Pravda i etnonacionalizam (str.234-236) Bosanskipdf 74 KB
Lejla Mušić
Recenzija, Prikaz
Richard H. Steinberg: Procjena nasljeđa Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (str.237-238) Hrvatskipdf 71 KB
Karlo Paljug
Recenzija, Prikaz

Politička misao, Vol.50 No.3

Datum izdavanja: Rujan 2013.
Sadržaj Puni tekst
WHO IS THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION IN THE EUROPEAN UNION? (str.7-32)
Tko je čuvar ustava u Europskoj uniji? (str.7-32) Srpskipdf 332 KB
Bojan Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Pomicanje granice Europske unije na jugoistok i višestruki procesi teritorijalizacije (str.33-55) Hrvatskipdf 3 MB
THE SHIFT OF THE EUROPEAN UNION BORDER TO THE SOUTHEAST AND MULTIPLE PROCESSES OF TERRITORIALIZATION (str.33-55)
Višeslav Raos
Izvorni znanstveni članak
Istočno susjedstvo Europske unije: Bjelorusija, Moldova i Ukrajina (str.56-78) Hrvatskipdf 291 KB
THE EUROPEAN UNION EASTERN NEIGHBOURHOOD: BELARUS, MOLDOVA AND UKRAINE (str.56-78)
Marijana Musladin
Izvorni znanstveni članak
Sigurnosne narkoprijetnje demokracijama Sjevernog trokuta (str.81-101) Hrvatskipdf 312 KB
SECURITY-RELATED NARCO-THREATS TO DEMOCRACIES OF THE NORTHERN TRIANGLE (str.81-101)
Lidija Kos-Stanišić
Izvorni znanstveni članak
Krize, građanski rat i slom konfesionalne demokracije u Libanonu (str.102-125) Hrvatskipdf 413 KB
CRISES, CIVIL WAR AND BREAKDOWN OF CONFESSIONAL DEMOCRACY IN LEBANON (str.102-125)
Borna Zgurić
Izvorni znanstveni članak
Utjecaj policy-kapaciteta države na razvoj energetske politike u Njemačkoj: Studija slučaja “nove energetske paradigme” (str.129-154) Hrvatskipdf 325 KB
THE IMPACT OF STATE POLICY CAPACITY ON THE DEVELOPMENT OF ENERGY POLICY IN GERMANY: A CASE STUDY OF THE ‘NEW ENERGY PARADIGM’ (str.129-154)
Davor Stipetić
Izvorni znanstveni članak
Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj: između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja (str.155-179) Hrvatskipdf 304 KB
APPROACH TOWARDS DEVELOPMENTALLY VULNERABLE COMMUNITIES IN CROATIA: FROM THEORETICAL CONCEPTUALIZATION TO POLITICAL-LEGAL SOLUTIONS (str.155-179)
Ana Miljenović
Izvorni znanstveni članak
Politički aspekti hrvatske deflacijske politike (str.180-192) Hrvatskipdf 265 KB
POLITICAL ASPECTS OF DEFLATIONARY POLICY IN CROATIA (str.180-192)
Dubravko Radošević
Prethodno priopćenje
Dejvid Gibs (David Gibbs): Humanitarno razaranje Jugoslavije (str.195-198) Hrvatskipdf 220 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Peter Wehner & Arthur C. Brooks: Wealth & Justice. The Morality of Democratic Capitalism (str.198-202) Hrvatskipdf 223 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Russell J. Dalton i Christopher J. Anderson (ur.): Citizens, Context, and Choice: How Context Shapes Citizens’ Electoral Choices (str.202-204) Hrvatskipdf 216 KB
Višeslav Raos
Recenzija, Prikaz
Siniša Malešević: Sociologija rata i nasilja (str.205-206) Hrvatskipdf 211 KB
Stefan Lakušić
Recenzija, Prikaz
Ariel Colonomos: The Gamble of War. Is It Possible to Justify Preventive War? (str.206-211) Hrvatskipdf 228 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz
Said Amir Arjomand: After Khomeini: Iran Under His Successors (str.211-214) Hrvatskipdf 220 KB
Vedran Obućina
Recenzija, Prikaz

Croatian Political Science Review, Vol.50 No.5

Publication Date: December 2013.
Table of contents Full text
Who Fights First: Grievances, Community and Collective Action (str.7-28) Englishpdf 279 KB
Cody McClain Brown
Original scientific paper
Bystanders in Bosnia and Herzegovina during the Conflict in the 1990s (str.29-53) Englishpdf 314 KB
Iva Lučić
Original scientific paper
The State of International Humanitarian Law as a Consequence of the History of South Slavs’ Nation-Building Processes (str.54-73) Englishpdf 289 KB
Neven Andjelić
Original scientific paper
US-Yugoslav Relations under Kissinger (str.77-98) Englishpdf 293 KB
Luka Orešković
Original scientific paper
Balkans in Maryland’s 2nd Congressional District: Helen Delich Bentley and the War in Bosnia (str.99-113) Englishpdf 276 KB
Hamza Karčić
Original scientific paper
Flex Actors and Philanthropy in (Post-)Conflict Arenas: Soros’ Open Society Foundations in the Post-Yugoslav Space (str.114-138) Englishpdf 295 KB
Paul Stubbs
Original scientific paper
The Effect of EU Membership on the Health Care Systems of Member Countries in Central and Eastern Europe (str.141-154) Englishpdf 252 KB
Dagmar Radin
Original scientific paper
Convergence Journalism and the Public Interest: The Case of Croatian Public Radio Television (HRT) (str.155-172) Englishpdf 469 KB
Tena Perišin
Original scientific paper
In Search for More: The Importance of Income Inequality in Conflict Formation and Its Policy Implications (str.173-186) Englishpdf 275 KB
Nemanja Džuverović, Aleksandar Milošević
Original scientific paper
Comparing Western Democratic Leverage: From Tirana to Tripoli (str.189-203) Englishpdf 275 KB
Mieczysław Boduszyński
Original scientific paper
The Shepherd Borat? (str.204-216) Englishpdf 269 KB
Zoran Kurelić
Original scientific paper
David Storey: Territories: The Claiming of Space (str.219-221) Englishpdf 188 KB
Višeslav Raos
Book Review
Jaroslav Janczak and Przemyslay Osiewicz (eds.): European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering (str.221-223) Englishpdf 202 KB
Marta Zorko
Book Review
Radwan Ziadeh: Power and Policy in Syria: Intelligence Services, Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle East (str.223-225) Englishpdf 219 KB
Apolonija Rihtarić
Book Review
Bassam Tibi: The Shari’a State: Arab Spring and Democratization (str.225-227) Englishpdf 206 KB
Borna Zgurić
Book Review
Peter H. Smith: Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective (str.228-230) Englishpdf 221 KB
Vjeran Pavlaković
Book Review
Robert Kusek and Joanna Sanetra-Szeliga (eds.): Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? (Does Poland Lie on the Mediterranean?) (str.230-232) Englishpdf 221 KB
Zlatan Krajina
Book Review
Jelena Obradovic-Wochnik: Ethnic Conflict and War Crimes in the Balkans. The Narratives of Denial in Post-Conflict Serbia (str.233-236) Englishpdf 191 KB
Tamara Banjeglav
Book Review
Dorothee Bohle and Béla Greskovits: Capitalist Diversity on Europe’s Periphery (str.236-238) Englishpdf 196 KB
Zorica Siročić
Book Review