Biti Crnogorac/Crnogorka – rekonstrukcija značenja

Izvorni znanstveni članak

Jelena Džankić ; Europski univerzitetski institut, Firenca, Italija

Puni tekst: pdf (503 KB), Hrvatski, Str. 130 – 158 

Sažetak
Iako se sadržaj identitetske kategorije Crnogorac/Crnogorka znatno promijenio, politike crnogorske vlade koje su doprinijele projektu izgradnje nacije bile su samo djelimično uspješne. Ova studija istražuje podršku javnosti politikama koje su uticale na rekonstrukciju crnogorskog identiteta nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Fokus članka je na simboličkoj rekonstrukciji identitetskih parametara u Crnoj Gori nakon raspada vladajuće partije 1997. godine te na stvaranju političkih podjela u ovoj maloj balkanskoj zemlji. Analizom prvobitnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka ova studija sagledava pitanje podjele vezane za državnost Crne Gore u kontekstu percepcija identiteta te pokazuje kako se sadržaj identiteta koji je označen kao crnogorski mijenjao u skladu sa time je li osoba podržavala crnogorsku nezavisnost ili joj se protivila.

Ključne riječi
Crna Gora; identitet; izgradnja nacije; državnost; nacionalizam