Bosna i Hercegovina 1992-1995: građanski rat, izvanjska agresija ili oboje?

Izvorni znanstveni članak

Mirjana Kasapović ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (341 KB), Hrvatski, Str. 37 – 61

Sažetak
U članku se razmatra priroda nasilnog sukoba u Bosni i Hercegovini 1992-1995. Najprije se pokazuje da je, prema znanstvenom određenju, on imao sva konstitutivna obilježja građanskog rata. Potom se navode podaci o različitoj percepciji sukoba među pripadnicima triju glavnih nacionalnih zajednica te razmatraju mogući razlozi zbog kojih Srbi doživljavaju taj sukob kao građanski rat, Bošnjaci kao izvanjsku agresiju Srbije i Hrvatske, a Hrvati kao izvanjsku agresiju Srbije. U zaključnom dijelu autorica izlaže svoje shvaćanje sukoba u Bosni i Hercegovini kao međukomunalnoga etničkog sukoba i internacionaliziranoga građanskog rata.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina; građanski rat; , etnički sukob; izvanjska intervencija