Bosna i Hercegovina ili Federacija BiH i Republika Srpska – analiza mogućnosti implementacije konsocijacijskog i integrativnog pristupa

Izvorni znanstveni članak Mate Subašić ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Puni tekst: pdf (322 KB), Hrvatski, Str. 62 – 82

Sažetak Autor u članku analizira model organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini. Tvrdi da rezultati izbora i problemi u funkcioniranju cijelog sustava proizlaze iz samog dizajna sustava i načina na koji se on tijekom posljednja dva desetljeća institucionalizirao. Stoga u nastavku analizira dva moguća smjera promjena, prihvaćanje i implementaciju ili konsocijacijskog ili integrativnog modela. Konsocijacijski model čini se prihvatljiviji za bosanskohercegovačko društvo, međutim, asimetričan sustav onemogućava njegovu provedbu. S druge strane integrativni model, iako teorijski

nije dovoljno obrađen jer se razvio samo kao kritika konsocijacijskog modela organiziranja vlasti u višeetničkim društvima, čini se prihvatljiviji i dugoročno održiviji uzme li se u obzir intencija ustavotvoraca Ustava Bosne i Hercegovine. Na kraju članka autor analizira odgovor na pitanje je li Bosni i Hercegovini potreban novi Ustav, uzimajući u obzir i djelovanje međunarodnih aktera, posebno Europske unije za koju pretpostavlja da je ključni akter u stabilizaciji prostora Jugoistočne Europe, pa samim time i Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi Bosna i Hercegovina; konsocijacija; demokracija; izgradnja države; integrativni pristup