Bosna (ni)je poput Jugoslavije: struktura frustracija i dinamika samoodređenja u multinacionalnim državama

Izvorni znanstveni članak

Karlo Basta ; Memorial University of Newfoundland, Canada

Puni tekst: pdf (333 KB), Hrvatski, Str. 164 – 190

Sažetak
Ovaj članak nudi nekoliko hipoteza u pravcu potpunijeg razumijevanja održivog unutarnjeg samoodređenja (političke autonomije) u višenacionalnim državama. Njegovu jezgru čini argument da su političke frustracije najvećeg nacionalnog kolektiva ključni element u razumijevanju mogućnosti akomodacije zahtjeva za unutarnjim samoodređenjem. Tamo gdje su većinske frustracije jako izražene i direktno vezane uz zahtjeve za samoodređenjem manjinskih nacionalnih zajednica, takvo samoodređenje će biti konstantan izvor destabilizirajućih političkih tenzija. Drugi dio članka upućuje na zaključak da čak u takvim nepovoljnim okolnostima postoje kombinacije idejnih i organizacijskih faktora koji mogu ublažiti frustracije pripadnika većinskih zajednica. Slučajevi socijalističke Jugoslavije i poslijeratne Bosne i Hercegovine ilustriraju ovu hipotezu i služe kao temelj preliminarnim zaključcima za budući istraživački rad u ovom pravcu.

Ključne riječi