Arhiva kategorije: Sažetak

JOURNALISM ETHICS IN CROATIA: ASPECTS OF THE CODES’ DEVELOPMENT, EDUCATION OF JOURNALISTS AND INTEREST OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SUBJECT

Review article

https://doi.org/10.20901/pm.59.1.05

Dunja Majstorović orcid id orcid.org/0000-0001-6481-1564 ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb
Željana Ivanuš orcid id orcid.org/0000-0003-1480-4459 ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb
Gordana Vilović orcid id orcid.org/0000-0002-4852-5688 ; Faculty of Political Sciences, University of Zagreb


Full text: croatian pdf 409 Kb

page 100-127

cite


Abstract

The aim of the paper is to give an overview of the development of journalism‎ ethics in Croatia. By analyzing the literature on the history of journalism‎ in Croatia and using two research methods, four key periods of the development ‎of interest in journalism ethics have been identified: 1) the emergence ‎of the first informative newspapers and the beginnings of professionalization ‎of journalism in the 1910s; 2) the adoption of the first code of journalists, the‎ establishment of the first successful school for journalists and the beginnings ‎of university education for journalists in the mid-1960s and the early 1970s;‎ 3) the emergence of scientific interest in journalism ethics in the second half‎ of the 1990s and the launch of the first university course on journalism ethics;‎ 4) a period of heightened interest expressed through the proliferation of‎ papers on journalism ethics within the scientific community in Croatia from ‎the mid-2000s.31‎

Keywords

Journalism Ethics, Association of Journalists, Codes of Ethics, Education of Journalists, Scientific Production

Hrčak ID:

275491

URI

https://hrcak.srce.hr/275491

Article data in other languages: croatian

Novinarska etika u Hrvatskoj: aspekti razvoja kodeksa, obrazovanja novinara i znanstveno-istraživačkog interesa za temu

Pregledni rad

https://doi.org/10.20901/pm.59.1.05

Dunja Majstorović orcid id orcid.org/0000-0001-6481-1564 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Željana Ivanuš orcid id orcid.org/0000-0003-1480-4459 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Gordana Vilović orcid id orcid.org/0000-0002-4852-5688 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 409 Kb

str. 100-127

citiraj


Sažetak

Cilj rada jest analizirati tijek razvoja novinarske etike u Hrvatskoj kroz tri aspekta:‎ razvoj interesa za etiku i etičke kodekse u novinarskom društvu, uvođenje‎ novinarske etike u obrazovanje novinara i analizu znanstvene produkcije ‎o etici novinarstva. Analizom literature o povijesti novinarstva u Hrvatskoj te‎ dvjema metodama istraživanja u radu su identificirana četiri ključna razdoblja‎ interesa za etiku novinarstva: 1) pojava prvih informativnih novina i počeci‎ profesionalizacije novinarstva povezani s osnivanjem Hrvatskog novinarskog ‎društva 1910-ih; 2) usvajanje prvog kodeksa novinara, osnivanje prve uspješne ‎škole za novinare (Vjesnikova škola) i počeci fakultetskog obrazovanja ‎novinara (Fakultet političkih znanosti) sredinom 1960-ih i početkom 1970-ih;‎ 3) pojava znanstvenog interesa za etiku novinarstva (prvi znanstveni članci i‎ knjiga) u drugoj polovici 1990-ih te pokretanje prvog sveučilišnog kolegija ‎etike novinarstva; 4) razdoblje pojačanog interesa i proliferacije radova na‎ temu etike novinarstva u okviru znanstvene zajednice u Hrvatskoj od sredine‎ 2000-tih.‎

Ključne riječi

novinarska etika, Hrvatsko novinarsko društvo, etički kodeksi, obrazovanje novinara, znanstvena produkcija

Hrčak ID:

275491

URI

https://hrcak.srce.hr/275491

Podaci na drugim jezicima: engleski

APOTHEOSIS OF THE SOCIAL STATE: SOCIAL JUSTICE AS A COMPONENT OF CROATIAN CONSTITUTIONAL IDENTITY

Original scientific paper

https://doi.org/10.20901/pm.59.1.04

Valentino Kuzelj orcid id orcid.org/0000-0003-3028-8562 ; Faculty of Law, University of Zagreb
Ana Horvat Vuković orcid id orcid.org/0000-0002-8451-5620 ; Faculty of Law, University of Zagreb


Full text: croatian pdf 349 Kb

page 75-99

cite


Abstract

The Constitution of the Republic of Croatia expresses commitment to the concept‎ of the welfare state and the principle of social justice as common values‎ of European constitutionalism. The jurisprudence of the Constitutional Court‎ affirms their binding nature and declares their belonging to the inviolable ‎core of the Constitution, so-called constitutional identity. Therefore, departing‎ from these fundamental and “eternal” values would mean to abandon the ‎constitutional order altogether. In the context of enhanced European integration,‎ due to the social deficit of the European Union, it is necessary to protect‎ the social core of the Croatian Constitution. The insistence on the protection ‎of the welfare state and social justice as components of the Croatian constitutional ‎identity does not seek to undermine the European unity. Instead, it aims‎ at creating a socially just united Europe.‎

Keywords

Social State, Social Justice, Constitutional Identity, National Identity, European Union

Hrčak ID:

275488

URI

https://hrcak.srce.hr/275488

Article data in other languages: croatian

Apoteoza socijalne države: ustavno-identitetska ukorijenjenost socijalne pravde u Republici Hrvatskoj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.20901/pm.59.1.04

Valentino Kuzelj orcid id orcid.org/0000-0003-3028-8562 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ana Horvat Vuković orcid id orcid.org/0000-0002-8451-5620 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 349 Kb

str. 75-99

citiraj


Sažetak

Ustav Republike Hrvatske izražava predanost konceptu socijalne države i načelu ‎socijalne pravde kao zajedničkim vrijednostima europskog konstitucionalizma,‎ a iz ustavnosudske prakse proizlazi njihov obvezujući značaj te njihova‎ pripadnost nepovredivoj srži Ustava, tzv. ustavnom identitetu. Stoga bi‎ odustajanje od tih temeljnih i “vječnih” vrijednosti značilo prekid dosadašnjeg ‎i uspostavu novog ustavnog poretka. S obzirom na prepoznati socijalni‎ deficit Europske unije, zaštita socijalne ukorijenjenosti hrvatskoga Ustava ‎ističe se nužnom u kontekstu pojačane integracije. Pritom inzistiranje na ‎zaštiti ustavno-identitetskih odrednica socijalne države i socijalne pravde ne‎ stremi narušavanju europskog zajedništva, već izgradnji socijalno pravedne ‎ujedinjene Europe.‎

Ključne riječi

socijalna država, socijalna pravda, ustavni identitet, nacionalni identitet, Europska unija

Hrčak ID:

275488

URI

https://hrcak.srce.hr/275488

Podaci na drugim jezicima: engleski