Dahrendorfova interpretacija Marxa

Ana Pažanin ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Puni tekst: pdf (309 KB), Hrvatski, Str. 161 – 183

Sažetak U radu je riječ o ranoj fazi Dahrendorfove misli u kojoj se bavio tumačenjem Marxova djela, analizom pojmova klase, sloja i odnosa moći i autoriteta, te o kritici Dahrendorfova shvaćanja Marxove teorije. To su ujedno i potpoglav- lja ovoga rada. Prikazuje se Dahrendorfovo shvaćanje pojmova klase, slo- ja, autoriteta i moći, te se iznose glavne točke Dahrendorfove interpretacije Marxa. Za potrebe rada korištena su glavna djela u kojima se Dahrendorf bavio tim pitanjima: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft (njemačko i britansko izdanje), Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie, Die Idee des Gerechten im

Denken vom Karl Marx i Lebenschancen.

Ključne riječi autoritet; Dahrendorf; klasa; Marx; sloj