Franjo Tuđman i pravaši

Izvorni znanstveni članak

Velimir Veselinović ; Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

Puni tekst: hrvatski, pdf (362 KB) str. 71-102 citiraj

Sažetak
Autor u radu na temelju dostupnih arhivskih izvora, tiska i relevantne literature analizira i rekonstruira odnos Franje Tuđmana i političara pravaške orijentacije iz pravaških stranaka. Osnovna je istraživačka hipoteza da je odnos između Tuđmana i Hrvatske stranke prava (HSP) kao stožerne pravaške stranke u hrvatskome političkom životu i stranačkom sustavu imao dvije razvojne faze. U prvoj fazi koja je trajala od 1990. do 1993. bila je nazočna radikalna kritika Tuđmana i njegove vlasti, koji je s druge strane također negativno gledao i osuđivao radikalnu politiku pravaškog vodstva, naročito ustašonostalgiju. Druga faza od 1993. do 1999. je ona nakon pravaškog raskola i promjene u vodstvu HSP-a pa sve do Tuđmanove smrti. Kritika HSP-a na račun Tuđmana je u toj fazi izostala, a sam Tuđman je prema HSP-u i novom vodstvu bio iznimno tolerantan.

Ključne riječi
Franjo Tuđman; Hrvatska stranka prava; Dobroslav Paraga; Ante Paradžik; Anto Đapić

URI
http://hrcak.srce.hr/162654