Horizontalni aspekt ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima

Petar Popović ; Univerzitet Donja Gorica, Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora

Puni tekst: pdf (144 KB), Hrvatski, Str. 58 – 83 

Sažetak
Autor istražuje koncept ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima, s osvrtom
na realističku tradiciju (klasična i znanstvena faza) i njezino horizontalno
shvaćanje ravnoteže snaga kao načela međunarodnog sustava samog po sebi.
U prvom se dijelu obrađuje tzv. pesimistična faza (klasični realizam), koja
je najviše kroz djelo H. J. Morgenthaua ravnotežu snaga u međunarodnim
odnosima tumačila kao načelo samo po sebi u rukama politike moći. U drugom
dijelu, u tzv. znanstvenoj fazi (neorealizam) ravnoteža snaga empirijski
se utvrđuje kao glavno načelo međunarodnih odnosa, ali lišeno svake teorijske
baštine. Kritički se osvrnuvši na materijalizam i empirizam horizontalnog
pristupa, u trećem dijelu autor ukazuje na nedostatke horizontalnog aspekta
ravnoteže snaga kao posljedice zanemarivanja vertikalnog aspekta: idejnih i
pravnih načela međunarodnog sustava društva država.

Ključne riječi
ravnoteža snaga; horizontalni aspekt; realizam; empirizam; anarhija