Ideja pravednosti u političkoj moralnosti liberalnog egalitarizma

Josip Ivanović ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zageb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (324 KB), Hrvatski, Str. 7 – 30

Sažetak
Rad započinje pregledom suvremenog liberalnog egalitarizma s ciljem isticanja
razlika u poimanju pravednosti. U tom smislu, rad suprotstavlja koncepcije
egalitarizma sreće (Arneson, G. A. Cohen, Roemer) prodemokratskom ili
relacijskom egalitarizmu (Rawls, J. Cohen, Anderson, Barry) koji je usredotočen
na strukturu društva, odnosno proizvodnju društvenih odnosa.
Drugi odjeljak uvodi ideju refleksivne ravnoteže te, u svjetlu “demetafizicirane”
etike, ističe njene prednosti koje pruža na teorijskom planu. U nastavku se
problematizira princip liberalne pravednosti u vidu temelja moralne doktrine
kakvom je predstavlja Dworkin.
Završni odjeljak pokazuje da “demetafizicirana” etika nije ogoljena do koncepcije
uzajamne koristi, niti da je takva etika “izgubljena” u takozvanom arhimedovskom
skepticizmu. Oslanjajući se na Barryja, ovaj odjeljak elaborira
ideju pravednosti kao nepristranosti kroz prizmu rasprave između moralnog
objektivizma i skepticizma.
Rad završava sintetiziranjem zaključaka triju odlomaka te daje definiciju pravednosti
koju implicira liberalni egalitarizam Johna Rawlsa. Uz naznake potencijalnih
kritika, rad završava identificiranjem potrebe za daljnjim istraživanjima
pravednosti na tragu pitanja koja rad ističe.

Ključne riječi
egalitarizam; pravednost; Rawls; Dworkin; Barry