Iza vijesti: o jednom konceptualno-narativnom okviru u pozadini novinskih tekstova

Izvorni znanstveni članak

Ivo Žanić ; Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Nikolina Borčić ; Veleučilište VERN

Puni tekst: hrvatski, pdf (316 KB) str. 129-150 citiraj

Sažetak
Tema je rada analiza konceptualnih narativnih okvira u pozadini novinskog teksta. Teorijski su temelji postavke tekstne i kognitivne lingvistike u odnosu na realizaciju informativne komunikacijske funkcije koja bi trebala biti dominantna u medijskim porukama. Ipak, novinari kroz tekstove ne prenose samo informacije i stavove u okviru racionalnih, analitičkih diskursa, nego i posreduju narative konceptualizirane kroz pojedine okvire. Istraživanje, koje se provodi kvalitativnom analizom sadržaja na slučajnom uzorku, obuhvaća realizaciju konceptualno-narativnog okvira Bonnie i Clyde u hrvatskim i njemačkim novinama kad se izvještava o kriminalnim radnjama što ih zajedno vrše muškarac i žena. Rezultati pokazuju kako je u svim tekstovima s narativom Bonnie i Clyde razvidan samo jedan isti koncept, a to je zajedničko sudjelovanje muškarca i žene u nekoj aktivnosti, neovisno o tome radi li se pritom o tekstu koji sadrži elemente povijesne faktografije tog narativa ili je mitska naracija u tekstu dekonstruirana.

Ključne riječi
Medijska poruka; konceptualni okvir; narativ; koncept; Bonnie i Clyde;

URI
http://hrcak.srce.hr/162656