Izborne reforme i konsolidacija stranačkog sustava u Ukrajini

Davor Boban ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (368 KB), Hrvatski, Str. 29 – 51

Sažetak
Zašto se mijenja tip izbornog sustava u nekoj tranzicijskoj zemlji? Koji su
akteri uključeni u to i kako to čine? Kakve posljedice to ima za parlament
i stranački sustav? Ovaj rad pokušava odgovoriti na ta pitanja na primjeru
Ukrajine. U njoj su u manje od dva desetljeća primijenjena tri tipa izbornog
sustava: većinski 1994, kombinirani 1998, 2002. i 2012. te razmjerni 2006.
i 2007. Promjene se događaju zbog toga što su političke elite pregovorima
i nametanjem vlastitih interesa nastojale uspostaviti onaj tip sustava koji bi
im omogućio maksimiziranje koristi i pobjedu nad suparničkim akterima. U
to su bile uključene i parlamentarne i izvanparlamentarne elite, a najznačajniji
akteri među njima bili su oligarsi i predsjednik države. Kada su oligarsi
kao ukrajinski veto-akteri počeli intenzivnije sudjelovati u stranačkom životu,
stranke su dobile značajniju ulogu nego ranije te je kombinacija tipa izbornog
sustava i oligarhijskog utjecaja na stranke i izbore utjecala na to kako će se
oblikovati stranački sustav. Pokazali smo da je ovaj sustav instrumentaliziran
za postizanje određenih ciljeva dominantnih segmenata političke i poslovne
elite u Ukrajini.

Ključne riječi
Ukrajina; izborni sustav; stranački sustav; oligarsi; nedemokratski režim