Između ispunjavanja forme i promicanja demokracije: stavovi javnosti i upravnih službenika o e-savjetovanjima u Hrvatskoj

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.58.1.03

Petra Đurman ; Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Puni tekst: hrvatski, pdf (700 KB) str. 53-77 citiraj

Sažetak
Uključivanje javnosti u proces izrade propisa vrlo je važno i aktualno pitanje‎ upravne znanosti i prakse. Usprkos rastućem i sve rafiniranijem znanstvenom‎ interesu za temu participacije, kompleksno pitanje njezine djelotvornosti još‎ uvijek zaokuplja pažnju istraživača. Postojeća istraživanja prepoznaju potrebu‎ za uvažavanjem perspektiva uključenih aktera u procesu participacije te‎ ukazuju na postojanje različitih percepcija djelotvornosti participacije. Jedan‎ od najčešće korištenih instrumenata upravne participacije su savjetovanja s‎ javnošću. U Hrvatskoj su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (e-savjetovanja‎ od 2013.) relativno nov instrument participacije javnosti u donošenju‎ propisa i politika, koji nije šire analiziran. Svrha je ovog rada istražiti stavove‎ dviju kategorija aktera uključenih u proces e-savjetovanja – upravnih službenika‎ i zainteresirane javnosti (sudionika) – kako bi se odgovorilo na temeljno‎ istraživačko pitanje o razlici u percepciji djelotvornosti e-savjetovanja. Nalazi‎ istraživanja, prikupljeni metodama upitnika i intervjua, sugeriraju da se stavovi‎ službenika i sudionika značajno razlikuju u ocjeni razine utjecaja javnosti i‎ u detekciji glavnih problema provedbe e-savjetovanja, a umjereno u identificiranju‎ ciljeva e-savjetovanja.‎

Ključne riječi
e-savjetovanje; upravni službenici; zainteresirana javnost (sudionici); stavovi; Hrvatska

Hrčak ID: 255593

URI
https://hrcak.srce.hr/255593