Javne politike u povijesti časopisa Politička misao od 1964. do 2013: kako izgledamo u ogledalu poddiscipline?

Pregledni rad

Krešimir Petković ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (363 KB), Hrvatski, Str. 11 – 38

Sažetak
Tekst prikazuje kako se povijest javnih politika, shvaćenih kao politologijska
poddisciplina, očitovala u časopisu Politička misao u razdoblju 1964-2013.
Na osnovi analize tekstova o javnim politikama autor konstruira tri razdoblja
povijesti poddiscipline u časopisu. Prvo razdoblje (1964-1986) može se nazvati
pretpoviješću poddiscipline, kada je javnim politikama u časopisu pristupano
razmjerno rijetko i bez prepoznatljivog metajezika koji je kasnije definirao
područje. U drugo razdoblje (1987-1999) autor smješta konstituciju
poddiscipline nakon koje je uslijedilo ratno i poratno zatišje koje se donekle
može pripisati “prirodnoj” dominaciji drugih znanstvenih interesa u tranzicijskom
restrukturiranju poretka. Posljednje razdoblje (2000-2013) obilježavaju
razvoj poddiscipline, proliferacija istraživačkih tema, teorijskih pristupa i
istraživanih politika, ali i izostanak njezine konsolidacije. Uz različite metodologijske
ograde koje se pojavljuju pri “vigovskim” pothvatima pisanja povijesti
poddiscipline, tekst sažeto problematizira i njezinu budućnost, izlazeći
u završnim normativnim projekcijama izvan teksta u društveni i politički kontekst
studija i analize javnih politika u Hrvatskoj.

Ključne riječi
javne politike; politička znanost; časopis Politička misao; povijest poddiscipline; tri faze