Javnost kao medij demokracije

Tomo Jantol ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (99 KB), Hrvatski, Str. 11 – 22

Sažetak
Kao medij demokracije, javnost smatramo komunikacijskim tragom odsutnoga
kolektivnog suverena, naroda ili demosa. Narod smatramo zajednicom
građana. U stvarnosti političkog života građani su prisutni, ali je odsutna njihova
zajednica. Ona nije dana, nego ju tek treba uspostaviti usuglašavanjem
gledišta prije svega o načelima, pravilima i normama zajedničkog života, potom
i o različitim modalitetima ostvarivanja opće dobrobiti. Ono prvo usuglašeno
je uspostavljanjem ustavnoga poretka, a drugo je prepušteno komunikacijskom
posredovanju javnosti. U njoj slobodno djeluju svi akteri političkog
života, posebice političari kojima funkcije vlasti pribavljaju značajne komunikacijske
prednosti, međutim unatoč tomu u procesu javnoga komuniciranja
vodeću ulogu dobivaju građani međusobnom razmjenom mišljenja i tvorbom
javnoga mnijenja, što na kraju javnost čini oblikom upravo njihove komunikacijske
samodjelatnosti. Iz nje proizašlo javno mnijenje djeluje kao oporbeni
glas naroda, međutim njegova komunikacijska moć jamči da nositelji državnih
funkcija vlasti neće zaboraviti volju odsutnoga suverena za ostvarivanje
opće dobrobiti. Utoliko je upravo takvo, oporbeno, djelovanje javnosti i javnoga
mnijenja nužan uvjet demokracije. U svom članku autor analizira uvjete,
aktivnosti i zbivanja putem kojih javnost ostvaruje pretpostavljenu ulogu
medija demokracije.

Ključne riječi
medij; demokracija; javnost; publika; komuniciranje; javno mnijenje