Je li Pandorina kutija konačno otvorena? Kosovo i neobična sudbina teze o dekolonizaciji u međunarodnom pravu samoodređenja

Izvorni znanstveni članak Stephen adderall online pharmacy Tierney ; School of Law, University of Edinburgh, Edinburgh, UK Puni tekst: pdf (369 KB), Hrvatski, Str. 79 – 110

Sažetak U radu se istražuje politički proces koji je doveo tadalafil online do jednostrane deklaracije o nezavisnosti Kosova te se tvrdi da spremnost mnogih zemalja da pridonesu nastanku Kosova kao nezavisne države ne treba tražiti samo tadalafil citrate u humanitarnim buy cialis online usa razlozima i remedijalnoj viagra forum cialis interpretaciji prava na samoodređenje. Ono što je također motiviralo te države, posebice zapadne sile, bilo je svježe sjećanje na neuspjeh Ujedinjenih naroda u sprečavanju rata u bivšoj Jugoslaviji, a pogotovo Bosni i Hercegovini. Isto tako međunarodna je cialis generic zajednica odbacila način na koji je Srbija (i kasnije SRJ) dramatično reducirala kosovsku autonomiju nakon 1989., uskraćujući na taj način kosovskim Albancima pravo na unutarnje samoodređenje. Rad se zaključuje razmatranjima dugoročnih posljedica intervencije na Kosovu. Umjesto da se ponašanje whats viagra međunarodne zajednice i zapadnih sila promatra kroz prizmu “jedinstvenog slučaja”, intervencija na Kosovu mogla bi biti shvaćena kao doprinos konsolidaciji europske privrženosti pravima unutarnjih manjina, uključujući njihovo pravo na teritorijalnu autonomiju.

Ključne riječi Kosovo; pravo na samoodređenje; priznanje država; autonomija; međunarodna intervencija