Komparativna analiza postsocijalističkih medijskih sustava

Zrinjka Peruško ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (124 KB), Hrvatski, Str. 38 – 59

Sažetak
Članak razvija novi teorijski model za analizu postsocijalističkih medijskih
sustava u europskim demokracijama trećeg vala. Hallinov i Mancinijev teorijski
okvir od pet dimenzija (2004) proširuje se pristupom historijskog institucionalizma
i ovisnosti o putu da bi se objasnila konvergencija i divergencija
medijskih sustava u tri ključna razdoblja. Model razlikuje tri distinktivna povijesna
perioda u razvoju medijskih sustava koja su posljedice triju ključnih
povijesnih prekretnica – period modernizacije i demokratskih revolucija u 19.
stoljeću, socijalističko razdoblje i postsocijalističko razdoblje novih demokracija.
Time se u analizu uz prvo razdoblje modernizacije, koje se pokazuje
kao ključno u razvoju zapadnoeuropskih medijskih sustava (Hallin i Mancini,
2004), prvi put eksplicitno uključuje i socijalističko razdoblje te suvremeno
razdoblje postsocijalističkih demokratskih medijskih sustava.

Ključne riječi
komparativna analiza; postsocijalizam; medijski sustavi; Hallinov i Mancinijev model; historijski institucionalizam