Krize, građanski rat i slom konfesionalne demokracije u Libanonu

Borna Zgurić ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (413 KB), Hrvatski, Str. 102 – 125

Sažetak
Članak prikazuje razvoj konsocijacijske demokracije u Libanonu od osamostaljenja
do danas te međusobno isprepletene unutarnje i vanjske faktore koji
su utjecali (i utječu) na libanonski politički sustav. Članak je podijeljen u tri
dijela. Prvi dio usmjeren je na osamostaljenje od Francuske 1943. i uspostavu
“Prve Republike”. Te iste godine vodeći libanonski kršćanski i muslimanski
političari došli su do nepisanog dogovora, svojevrsnog libanonskog
gentlemen’s agreementa, koji je kasnije postao poznat pod nazivom “Nacionalni
pakt”. Taj dogovor nije imao za cilj uspostaviti temelje libanonske konfesionalne
demokracije, no unatoč tome postavio je temelje političkom sustavu
koji i danas određuje međuvjerske odnose u Libanonu. Drugi dio članka
prikazuje krize iz 1952. i 1958. koje su dovele libanonsku državu i društvo
pred kušnju te građanski rat 1975-1989. koji je slomio Libanon. Taifskim sporazumom
1989. službeno je završen rat i označen početak perioda “Druge Republike”.
Zaključno kratko razmatranje usmjereno je na budućnost Libanona
s obzirom na trenutačno stanje u regiji.

Ključne riječi
Libanon; konsocijacijska demokracija; konfesionalizam; građanski rat; slom demokracije