Kulturno nasilje kao proces dugog trajanja: od kolonijalizma do humanitarizma

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.20901/pm.56.1.04

Goran Tepšić ; Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Miloš Vukelić ; Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Puni tekst: srpski, pdf (340 KB) str. 109-131 citiraj

Sažetak
U radu se polazi od teze da orijentalizam, kao oblik kulturnog nasilja, predstavlja strukturu dugog trajanja čija se matrica reprodukuje kroz diskurse i prakse različitih društvenih poredaka. Koristeći genealoški i longue durée pristup, autori analiziraju diskurse kolonijalizma, antisemitizma, nacionalizma i humanitarizma kako bi ukazali na dugotrajnost identitetske podele po liniji Zapad-Istok (Orijent), kao i na kontinuitet određenog kulturnog sadržaja koji implicira superiornost jedne i inferiornost druge strane. Analiza pokazuje i da svi ovi diskursi, iako međusobno različiti, mogu da se ukorene u orijentalističku matricu i da tako postanu instrument legitimacije i opravdavanja različitih oblika indirektnog (represija, eksploatacija) i direktnog nasilja (ratovi, genocid, etničko čišćenje). Cilj rada je razumevanje različitih oblika nasilja i njihove složenosti kao preduslov za bavljenje prevencijom nasilja.

Ključne riječi
kulturno nasilje; orijentalizam i kolonijalizam; antisemitizam; nacionalizam; humanitarizam

Hrčak ID: 219877

URI
https://hrcak.srce.hr/219877