Međunarodni klimatski režim: realpolitika i klimatska katastrofa

Petar Popović ; DIU Libertas – međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (321 KB), Hrvatski, Str. 54 – 75

Sažetak
U ovom radu autor iznosi tezu da klimatske katastrofe posljednjih godina sve
više prijete urušavanju međunarodnog poretka. Razlog tomu nije samo neodgovornost
industrijskog sektora kao glavnog zagađivača, nego i nedostatak
političke volje država da sastave zajedničku globalnu platformu na temelju
koje bi se uspostavio jedinstven međunarodni klimatski režim. Iako je klimatska
situacija iz godine u godinu sve alarmantnija, interesi država, realpolitika
i bezvlašće i dalje dominiraju međunarodnim odnosima, kočeći svaki mogući
napredak u uspostavi za svijet spasonosnog međunarodnog klimatskog režima.
Autor razmatra kako uskladiti različite nacionalne interese država te kako
institucionalizacijom unutar međunarodnih organizacija konstituirati pravni
međunarodni klimatski režim. Kao odgovor na te dvojbe nudi tri teorijske
perspektive: realističku, racionalističku i idealističku. Sinteza je tih triju perspektiva
da međunarodni klimatski režim mora imati decentraliziran karakter
te da njegovi pravni akti kao međudržavni ugovori trebaju činiti tijelo pravila
međunarodnog klimatskog prava i biti pridodati već postojećim međunarodnopravnim
aktima.

Ključne riječi
međunarodni klimatski režim; klimatske promjene; realpolitika; države Sjevera; države u razvoju