Modeli političkog čovjeka

Izvorni znanstveni članak

Kosta Bovan ; Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (322 KB), Hrvatski, Str. 77 – 101 

Sažetak
Promišljanja o političkim sustavima nužno počivaju na nekakvom modelu političkog čovjeka – pojedinca koji misli, odlučuje, raspravlja i sudjeluje u politici. Ovaj rad nudi pregled modernih ideja o političkom čovjeku strukturiranih u pet modela. Model ličnosti ističe važnost ranih iskustava za političko ponašanje i mišljenje u odrasloj dobi; sociološki model važnost primarnih i interesnih grupa; sociopsihološki model ističe važnost stranačke identifikacije; ekonomsko-racionalni model efikasnost mišljenja i vlastitih interesa; a kognitivni model mentalne sposobnosti građana. U radu su predstavljene glavne pretpostavke, metodologija i nalazi za svaki od navedenih modela. Osim toga, istaknute su posljedice svakog modela za funkcioniranje demokracije. Na kraju rada navedene su kritike aktualnog stanja u istraživanjima političkog čovjeka te je naveden niz preporuka za daljnja istraživanja.

Ključne riječi
politički čovjek; političko mišljenje; političko ponašanje; glasačko ponašanje; izbori