Ne-konsensualna disolucija država u međunarodnom pravu: Inovacija Badinterove komisije u retrospektivi

Izvorni znanstveni članak

Brad R. Roth ; Wayne State University, Detroit, SAD

Puni tekst: pdf (355 KB), Hrvatski, Str. 48 – 78

Sažetak
Kakve doktrinarne implikacije proizlaze iz međunarodnog odgovora na propast Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije? Suočen s duboko suprotstavljenim vizijama jugoslavenskog samoodređenja koje su postojale unutar same zemlje, međunarodni poredak, slijedeći upute Badinterove komisije, reagirao je ad hoc protiv onog etnonacionalizma koji se manifestirao kao najopasniji od svih suprotstavljenih nacionalizama na tom području. Pripisujući međunarodno priznanje određenom skupu ustavno uspostavljenih unutarnjih granica, Badinterova je komisija za svoje ponašanje ponudila objašnjenje koje je prije zamaskiralo nego istaknulo njezino de facto napuštanje dotadašnje doktrine. Ovime je pokušala minimalizirati potencijalne implikacije koje bi njezina odluka mogla imati na principe suverenosti i samoodređenja. Bilo kakav pokušaj pozivanja na odluke Badinterove komisije kao na dokaz šire promjene u doktrini međunarodnog prava, u smislu pridavanja međunarodnopravnog statusa ustavno određenim pod-nacionalnim jedinicama, zanemaruje partikularni kontekst u kojem su te odluke donesene i prijeti da dade neopravdanu podršku izvana potaknutim secesionističkim projektima.

Ključne riječi
samoodređenje; odcjepljenje; Badinterova komisija; međunarodno pravo; neusuglašen raspad države