Novo doba televizije u Hrvatskoj: žanrovi, publika i javni interes

Vesna Roller ; Vijeće za elektroničke medije, Zagreb

Puni tekst: pdf (335 KB), Hrvatski, Str. 142 – 171

Sažetak
U radu se iznose glavne značajke aktualnog stanja u hrvatskom televizijskom prostoru i opisuje njegov razvoj posljednjih desetak godina, uz detaljan pregled i analizu promjena koje su se događale u razdoblju od konca prvog desetljeća 2000-ih do danas te ocjenu njihova utjecaja na aktualni pluralizam televizijskih programa i sadržaja. Analizira se strukturni pluralizam televizijskog medijskog prostora koji je dosegao vrhunac početkom drugog desetljeća 21. stoljeća, uz kulminaciju učinaka privatizacije i komercijalizacije. Analiza podataka o gledanosti pokazuje da je nakon 2010. godine došlo do bitne redistribucije televizijske publike, čija je posljedica značajna promjena pozicije javnog televizijskog servisa. Pluralizam i raznovrsnost hrvatskog televizijskog programa analizirani su na temelju podataka o žanrovskoj strukturi općih programa zemaljskih nacionalnih televizija, jedne javne i dviju komercijalnih, s posebnim naglaskom na informativnim i ostalim žanrovima od javnog interesa. Uspostavljanjem odnosa između žanrova i žanrovskih kategorija
te njihove gledanosti utvrđen je nesrazmjer između “ponude” programskih sadržaja od javnog interesa i “potražnje” za njima kao izraza udjela njihove ukupne publike, što se može tretirati kao putokaz za medijsku politiku i regulaciju. U radu se ukazuje na medijski pluralizam i raznolikost kao bitne čimbenike ostvarivanja demokratske funkcije televizije kao medija, na nužnost njihova očuvanja i/ili poticanja putem medijskih politika i regulacije te na potrebu provođenja daljnjih studija koje bi istražile kompleksan odnos između žanrova i publike, s obzirom na njezina očekivanja, potrebe i izbore.

Ključne riječi
Hrvatska, medijski pluralizam, televizija, žanr, publika