Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske

Milan Mesić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (137 KB), Hrvatski, Str. 107 – 131

Sažetak
Autor se prvo bavi pojmom nacionalnih manjina, prikazujući razne, ali rijetke
pokušaje njihova pravnog i konceptualnoga određenja. Budući ne postoji
općeprihvaćena definicija nacionalnih manjina, čak ni u Europskoj uniji, to
stalno otvara kontroverzije o njihovu shvaćanju i instrumentima njihove političko-
pravne zaštite, ali i omogućuje državama potpisnicama konvencija o
manjinama veliku fleksibilnost u njihovu tumačenju i provođenju. Druga je
tema, povezana s prvom, pitanje političkoga predstavljanja nacionalnih manjina
na parlamentarnoj državnoj razini. U članku se raspravlja o prednostima
i nedostacima različitih modela manjinskoga predstavništva i zaključuje da je
u svakom slučaju važno uključiti manjinske predstavnike u nacionalne parlamente.
U slučaju Hrvatske pokazuje se da ni zakonodavac ni politička teorija
nisu osmislili koncept nacionalne manjine koji bi odgovarao hrvatskoj etničkoj
multikulturalnosti, što pokazuje i krajnje raznorodna lista službeno priznatih
‘nacionalnih manjina’. Cijela rasprava usmjerena je na kraju na pitanje nedorečenosti
i proturječnosti parlamentarnih mandata manjinskih predstavnika, koji
(više)etničkim malobrojnim glasovima dobivaju opći politički mandat.

Ključne riječi
pojam nacionalne manjine; nacionalne manjine u Hrvatskoj; političko predstavljanje; manjinski zastupnici u Hrvatskom saboru; multikulturalnost