Politička apstinencija žena u Bosni i Hercegovini

Prethodno priopćenje

Srđan Puhalo ; Prime Communications, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Zlatiborka Popov Momčinović ; Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, Bosna i Hercegovina

Puni tekst: pdf (388 KB), Srpski, Str. 109 – 128

Sažetak
Cilj ovog istraživanja je ustanoviti da li postoji razlika među apstinenticama u Bosni i Hercegovini prema određenim demografskim (starost, obrazovanje, selo-grad, stranačka i etnička pripadnost) i socio-psihološkim karakteristikama (zainteresovanost za politiku, način informisanja o politici, povjerenje u institucije, dogmatizam, nacionalizam, kosmopolitizam, cilj opravdava sredstvo, odnos prema vođi, konzervativizam, konzervativistička autoritarnost i liberalizam). Istraživanje je provedeno u prvoj polovini marta 2013. godine na uzorku od 483 punoljetne žene koje ne planiraju da glasaju na predstojećim izborima, a koje su u posljednjih šest godina (tri izborna ciklusa) nekad glasale, a nekad ne, glasale su, ali više neće, ili nikad nisu glasale. Pošli smo od pretpostavke da će različiti modaliteti političke apstinencije da se razlikuju s obzirom na mjerene varijable. Dobijeni rezultati pokazuju da se tri kategorije apstinentica razlikuju po pojedinim sociodemografskim varijablama: starost, obrazovanje, etnička i stranačka pripadnost i vjerska ubjeđenja. Ispitanice se međusobno razlikuju i zainteresovanošću za politiku. Najveće interesovanje nalazimo kod ispitanica koje manipulišu svojim izlaskom na izbore, a slijede one koje su se razočarale u izbore, dok je zainteresovanost za politiku najmanja kod ispitanica koje uopšte ne glasaju na izborima. Televizija je još uvijek dominantan medij za informisanje o političkim dešavanjima, dok su na drugom i trećem mjestu dnevne novine i radio, ali su znatno manje uticajni. Ipak, između tri kategorije apstinentica nalazimo značajne razlike samo kod televizije i radija. Tri kategorije apstinentica se međusobno razlikuju samo po varijablama kosmopolitizam i liberalizam. Prisutna je i razlika između apstinentica po njihovom povjerenju u institucije. Najviše povjerenja u institucije nalazimo kod ispitanica koje nekad izlaze, a nekad ne izlaze

na izbore, slijede ispitanice koje su glasale, ali više neće. Najmanje povjerenja u institucije nalazimo kod ispitanica koje nikad ne glasaju.

Ključne riječi
žene; glasanje; politička apstinencija; politički interes; Bosna i Hercegovina