Politička geografija, geopolitika i geostrategija u Političkoj misli od 1964. do 2013. godine

Pregledni rad

Marta Zorko ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (375 KB), Hrvatski, Str. 109 – 132

Sažetak
Radovan Pavić najplodniji je autor rubrike Politička geografija, geopolitika i
geostrategija u časopisu Politička misao od početka njegova izlaženja do danas.
Iako nije bio jedini autor čiji su radovi objavljeni u ovom području, s obzirom
na osobni doprinos političkoj geografiji i geopolitici u Republici Hrvatskoj
i na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao i s obzirom
na brojnost njegovih radova, ovaj rad analizira stvaralaštvo Radovana Pavića
u časopisu Politička misao u proteklih pedeset godina, odnosno u razdoblju
od 1964. do 2013. godine. Osim numeričkog i statističkog prikaza ciljevi su
ovog rada analiza sadržaja prema geografskoj i tematskoj odrednici te određivanje
discipline kojom se radovi bave, odnosno pripadnosti političkoj geografiji,
geopolitici ili geostrategiji prema njihovoj definiciji danoj u radovima
Radovana Pavića.

Ključne riječi
politička geografija; geopolitika; geostrategija; Politička misao; Radovan Pavić