Politička komunikacija u medijskom društvu: da li demokracija još uživa spoznajnu dimenziju? Utjecaj normativne teorije na empirijska istraživanja

Jürgen Habermas ; Odsjek za filozofiju, Sveučilište Johann-Wolfgang Goethe u Frankfurtu, Frankfurt, Njemačka

Puni tekst: pdf (110 KB), Hrvatski, Str. 145 – 160

Sažetak
Ponajprije uspoređujem deliberativne modele demokracije s liberalnim i republikanskim
te razmatram moguće veze s empirijskim istraživanjima, a potom
istražujem koliko ima empirijskih dokaza da politička deliberacija razvija potencijal
nalaženja istine. Glavni dijelovi članka služe prima facie raspršivanju
sumnje o empirijskom sadržaju i primjenjivosti komunikativnog modela
deliberativne politike. On, štoviše, ističe dva kritična uvjeta: u javnoj sferi
posredovana politička komunikacija može olakšati procese deliberativne legitimacije
u složenim društvima jedino ako samoregulirajući sustav medija
zadobije nezavisnost od svog društvenog okruženja i ako anonimne publike
dozvole povratnu spregu između informiranog elitnog diskursa i responzivnog
civilnog društva.