Politička misao : časopis za politologiju, Vol. 57 No. 2, 2020.

Sadržaj Puni tekst
Uvodna bilješka (str.7-12) hrvatskipdf 239 KB
Dragutin Lalović
Uvodnik
Political-Economic Marginalia on the Reception of Marx in the XXI Century
Političkoekonomske marginalije o recepciji Marxa u XXI. stoljeću (u povodu čitanja knjige Daga Strpića Robna proizvodnja i udruženi rad u Marxovoj kritici političke ekonomije) (str.13-30) hrvatskipdf 342 KB
Bogomir Kovač
Izvorni znanstveni članak
Development of Macroeconomics and the Resolutive-Compositive Method
Razvoj makroekonomije i rezolutivno-kompozitivna metoda (str.31-55) hrvatskipdf 406 KB
Josip Lučev
Izvorni znanstveni članak
Contemporary Scientific Relevance of Marx’s Analysis of Capital
Suvremena znanstvena relevantnost Marxove analize kapitala (u povodu rasprave o knjizi Daga Strpića Robna proizvodnja i udruženi rad u Marxovoj kritici političke ekonomije ) (str.56-71) hrvatskipdf 323 KB
Zdravko Petak
Pregledni rad
Along the Steep Pathways of Political Scientist Dag Strpić in the Reading of Marx
Strmim stazama politologa Daga Strpića u čitanju Marxa (str.72-106) hrvatskipdf 413 KB
Dragutin Lalović
Pregledni rad
Political Economy and the Critique of Social Contract Theory in Hegel’s Philosophy of Right
Politička ekonomija i kritika teorije društvenog ugovora u Hegelovoj Filozofiji prava (str.107-126) hrvatskipdf 328 KB
Domagoj Vujeva
Izvorni znanstveni članak
Political Economy in Leviathan: Hobbes, Macpherson and Strpić
Politička ekonomija u Levijatanu: Hobbes, Macpherson i Strpić (str.127-148) hrvatskipdf 361 KB
Luka Ribarević
Izvorni znanstveni članak
Snježana Banović Kazalište za narod: Hrvatsko narodno kazalište, 1945. – 1955. (str.151-154) hrvatskipdf 248 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Svetozar Livada i suradnici Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj (1880-2011) (str.155-157) hrvatskipdf 238 KB
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz