Politička misao : časopis za politologiju, Vol. 58 No. 3, 2021.

Sadržaj Puni tekst
Konstrukcija antifašističke povijesti:“Muslimanske rezolucije” 1941. (str.7-38) hrvatskipdf 399 KB
Construction of Antifascist History: “Muslim Resolutions” 1941 (str.7-38)
Mirjana Kasapović
Izvorni znanstveni članak
Od jedine partije do stožerne stranke: kontinuitet zarobljavanja države u Hrvatskoj (str.39-76) hrvatskipdf 442 KB
From The Only Party to The Central Party: The Continuity of State Capture in Croatia (str.39-76)
Domagoj Račić
Pregledni rad
Što je to postimperijalna suverenost? Uz Nomos zemlje – Carl Schmitt i kritičko čitanje Hanne Arendt (str.77-104) hrvatskipdf 414 KB
What Is Post-Imperial Sovereignty? About the Nomos of the Earth – Carl Schmitt and Critical Reading by Hannah Arendt (str.77-104)
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
Suvremena recepcija Ciceronove prirodnopravne postavke o vrhovnosti dobrobiti i spasa naroda u kontekstu izvanrednih stanja aktualiziranih pandemijom COVID-19 (str.105-131) hrvatskipdf 398 KB
Contemporary Reception of Cicero’s Natural Law Postulate on the Supremacy of Well-Being and Salvation of the People In the Context of States of Emergency Actualized by the COVID-19 Pandemic (str.105-131)
Tomislav Nedić
Izvorni znanstveni članak
Pandemija COVID-19 i novo razumijevanje sigurnosti (str.132-156) hrvatskipdf 578 KB
The COVID-19 Pandemic and a New Understanding of Security (str.132-156)
Siniša Tatalović, Dario Malnar
Pregledni rad
Hibridni odgovor EU-a na rusku politizaciju plinske trgovine u cilju jačanja energetske sigurnosti (str.157-181) hrvatskipdf 375 KB
A Hibrid EU Response to Russia’s Politicization of Gas Trade Aimed At Energy Security Strenghtening (str.157-181)
Jelena Radić Đozić
Izvorni znanstveni članak
Stavovi stručnjaka/inja o politici regulacije prostitucije u Hrvatskoj (str.182-207) hrvatskipdf 369 KB
Attitudes of Experts on the Policy of Prostitution Regulation in Croatia (str.182-207)
Rašeljka Krnić, Mirjana Adamović, Ivana Radačić
Izvorni znanstveni članak
Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: akteri, strategije i “promjena koja ništa ne mijenja” (str.208-242) hrvatskipdf 392 KB
Institutional Framework and Formulation of the Upper Secondary Vocational Education Policy in Croatia: Actors, Strategies and the “Change That Changes Nothing” (str.208-242)
Nikola Buković
Izvorni znanstveni članak
Kriza i ontološka nesigurnost: Odgovor Dejanu Joviću (str.245-248) srpskipdf 247 KB
Filip Ejdus
Pismo uredniku
Ivo Goldstein: Hrvatska 1990. – 2020. Godine velikih nada i gorkih razočaranja (str.251-256) hrvatskipdf 277 KB
Velimir Veselinović
Recenzija, Prikaz slučaja
Theodor W. Adorno: Aspekti novog desnog radikalizma (str.256-260) hrvatskipdf 268 KB
Hrvoje Cvijanović
Recenzija, Prikaz slučaja
Francis Fukuyama: Identitet: Zahtjev za dostojanstvom i politike zamjeranja (str.260-263) hrvatskipdf 270 KB
Višeslav Raos
Recenzija, Prikaz slučaja
Orlanda Obad, Petar Bagarić (ur.): Devedesete. Kratki rezovi (str.263-267) hrvatskipdf 274 KB
Dimitrije Birač
Recenzija, Prikaz slučaja
David Graeber: Besmisleni poslovi (str.268-273) hrvatskipdf 250 KB
Jadranka Švarc
Recenzija, Prikaz slučaja