Politička misao, Vol.46 No.4

Datum izdavanja: Travanj 2010.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna bilješka (str.7-8) Hrvatskipdf 70 KB
Uvodnik
Globalni logor (str.9-17) Hrvatskipdf 92 KB
GLOBAL CAMP (str.9-17)
Zoran Kurelić
Izvorni znanstveni članak
Epohalna destrukcija subjektivnosti (str.18-36) Hrvatskipdf 119 KB
EPOCHAL DESTRUCTION OF SUBJECTIVITY (str.18-36)
Goran Gretić
Izvorni znanstveni članak
Cervantesov Don Quijote, Agamben i zlo od vlasti (str.37-50) Hrvatskipdf 106 KB
CERVANTES’ DON QUIJOTE, AGAMBEN AND POWERHOLDERS’ EVIL DEEDS (str.37-50)
Ante Armanini
Izlaganje sa skupa
Kazalište srama: identitet kao svjedočenje (str.51-66) Hrvatskipdf 113 KB
THEATRE OF SHAME: IDENTITY AS WITNESSING (str.51-66)
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
Međunarodno kazneno pravo i povijest – uvod u istraživački projekt (str.67-75) Hrvatskipdf 92 KB
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AND HISTORY – INTRODUCTION TO A RESEARCH PROJECT (str.67-75)
Christian Axboe Nielsen
Izlaganje sa skupa
Hrvatski studentski pokret – pokušaj teorijske analize (str.79-101) Hrvatskipdf 133 KB
CROATIAN STUDENT MOVEMENT – AN ATTEMPT AT THEORETICAL ANALYSIS (str.79-101)
Milan Mesić
Izvorni znanstveni članak
Novi commonwealthski model konstitucionalizma (Kanada, Australija i Indija) (str.102-131) Hrvatskipdf 158 KB
THE NEW COMMONWEALTH MODEL OF CONSTITUTIONALISM (CANADA, AUSTRALIA AND INDIA) (str.102-131)
Petar Bačić
Pregledni rad
Politološki antibarbarus II. O tužboljubnom diskursu “čiste” politologije (str.132-161) Hrvatskipdf 159 KB
POLITICAL-SCIENCE ANTIBARBARUS II. ON THE PROSECUTION-LOVING – DISCOURSE OF “PURE” POLITICAL SCIENCE (str.132-161)
Dragutin Lalović
Ostalo
Oblici vlasti u renesansi: jedinstvenost dubrovačkog modela (str.165-182) Hrvatskipdf 118 KB
FORMS OF POWER IN THE RENAISSANCE: UNIQUENESS OF THE DUBROVNIK MODEL (str.165-182)
Damir Grubiša
Izvorni znanstveni članak
Dubrovački republikanizam i njegovi ideolozi (str.183-202) Hrvatskipdf 127 KB
DUBROVNIK REPUBLICANISM AND ITS IDEOLOGUES (str.183-202)
Marinko Šišak
Pregledni rad
Vanjska politika Dubrovačke Republike (primjer međunarodne suradnje i diplomatske vještine) (str.203-220) Hrvatskipdf 113 KB
FOREIGN POLICY OF THE DUBROVNIK REPUBLIC (EXAMPLE OF INTERNATIONAL COOPERATION AND DIPLOMATIC SKILL) (str.203-220)
Svjetlan Berković
Stručni rad
Utjecaj različitih modela građanstva na rezultate politike upravljanja prostorom u jadranskim regijama (str.223-230) Hrvatskipdf 86 KB
Zoran Radman
Ostalo
Antonio Negri: Fabbrica di porcellana – Per una nuova grammatica politica (str.233-238) Hrvatskipdf 86 KB
Matko Meštrović
Recenzija, Prikaz
Eric Hobsbawm: Zanimljiva vremena. Život kroz dvadeseto stoljeće (str.238-241) Hrvatskipdf 79 KB
Jakov Žižić
Recenzija, Prikaz
Margaret MacMillan: Mirotvorci: Šest mjeseci koji su promijenili svijet (str.241-246) Hrvatskipdf 85 KB
Bruno Korea Gajski
Recenzija, Prikaz
Alex Callinicos: Protiv trećeg puta:antikapitalistička kritika (str.246-249) Hrvatskipdf 78 KB
Tonči Kursar
Recenzija, Prikaz
Will Kymlicka: Multicultural Odysseys:Navigating the New International Politics of Diversity (str.249-251) Hrvatskipdf 75 KB
Vesna Stanković Pejnović
Recenzija, Prikaz