Politička misao, Vol.47 No.4

Datum izdavanja: Travanj 2011.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna bilješka (str.7-9) Hrvatskipdf 79 KB
Uvodnik
Ciklusi Moderne Normale : Klasična teorija Moderne i dugo trajanje moderne povezanosti privrednih, političkih, društvenih i kulturnih konjunktura i njihovih kriza (str.11-29) Hrvatskipdf 127 KB
CYCLES OF THE MODERN NORMAL (str.11-29)
Dag Strpić
Prethodno priopćenje
Normalna abnormala (str.30-37) Hrvatskipdf 92 KB
THE NORMAL ABNORMAL (str.30-37)
Matko Meštrović
Prethodno priopćenje
Suvremena ekonomska kriza i izazovi javnog upravljanja (str.38-49) Hrvatskipdf 104 KB
CONTEMPORARY ECONOMIC CRISIS AND CHALLENGES OF PUBLIC GOVERNANCE (str.38-49)
Zdravko Petak
Prethodno priopćenje
O umijeću čitanja Marxova Kapitala : Dag Strpić – Jacques Bidet (str.50-70) Hrvatskipdf 141 KB
ON THE ART OF READING MARX’S CAPITAL (str.50-70)
Dragutin Lalović
Prethodno priopćenje
Restrukturiranje suvremene političko-ekonomske zajednice i reformizam javnih politika kao put izlaska iz aktualne krize (str.71-78) Hrvatskipdf 94 KB
RESTRUCTURING OF CONTEMPORARY POLITICAL-ECONOMIC COMMUNITY AND REFORMISM OF PUBLIC POLICY AS A WAY OF GETTING OUT OF THE CURRENT CRISIS (str.71-78)
Davorin Žagar
Prethodno priopćenje
Ekonomija i ideologija: slučaj Međunarodnog monetarnog fonda (str.79-92) Hrvatskipdf 116 KB
ECONOMY AND IDEOLOGY: THE CASE OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (str.79-92)
Josip Lučev
Prethodno priopćenje
Mirovinska politika pod utjecajem svjetske krize (str.93-107) Hrvatskipdf 113 KB
PENSION POLICY UNDER THE INFLUENCE OF THE WORLD CRISIS (str.93-107)
Ivana Jurković
Prethodno priopćenje
Pravo na sjecištu politike, ekonomije i kulture (I.): u klasičnom ključu (str.108-134) Hrvatskipdf 149 KB
LAW AT THE INTERSECTION OF POLITICS, ECONOMY AND CULTURE (I): IN THE CLASSICAL KEY (str.108-134)
Ivan Padjen
Izvorni znanstveni članak
Propada li kapitalizam ili se pretvara u nešto drugo? Razmišljanja uz knjigu Daga Strpića Karl Marx i politička ekonomija Moderne (str.135-149) Hrvatskipdf 115 KB
IS CAPITALISM FALLING APART OR TRANSFORMING INTO SOMETHING ELSE? (str.135-149)
Vjeran Katunarić
Izvorni znanstveni članak
“Roba općenito” i globalizirajući moderni totalitarizmi (str.150-162) Hrvatskipdf 110 KB
“COMMODITY IN GENERAL” AND THE GLOBALIZING MODERN TOTALITARIANISMS (str.150-162)
Zorka Zović-Svoboda
Prethodno priopćenje
Prilog reafirmaciji političke ekonomije – Razmišljanja uz knjigu Daga Strpića Karl Marx i politička ekonomija Moderne (str.163-182) Hrvatskipdf 127 KB
A CONTRIBUTION TO THE REAFFIRMATION OF POLITICAL ECONOMY (str.163-182)
Đuro Medić
Prethodno priopćenje
Lisabonski ugovor i europsko građanstvo (str.185-209) Hrvatskipdf 147 KB
THE TREATY OF LISBON AND EUROPEAN CITIZENSHIP (str.185-209)
Damir Grubiša
Izvorni znanstveni članak
Trenutak Europe – rasprava o mogućoj intervenciji Zapadnoeuropske unije (WEU) u rat u Hrvatskoj tijekom ljeta 1991. godine (str.210-224) Hrvatskipdf 115 KB
THE HOUR OF EUROPE – DISCUSSION ABOUT THE POSSIBLE INTERVENTION BY THE WESTERN EUROPEAN UNION (WEU) IN THE WAR IN CROATIA IN 1991 (str.210-224)
Vladimir Filipović
Pregledni rad
ὄχλος a ne λαοῦ? (str.227-234) Hrvatskipdf 116 KB
Matko Meštrović
Esej
Branka Mraović: Globalni novac : Politička uvjetovanost financijske transformacije (str.235-239) Hrvatskipdf 87 KB
Damir Grubiša
Recenzija, Prikaz
Aleksandar Molnar: Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita. Ustavno zlopaćenje Srbije u prvoj dekadi 21. veka (str.240-244) Hrvatskipdf 88 KB
Nikola Mokrović
Recenzija, Prikaz
Stefano Petrungaro: Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. godine (str.245-249) Hrvatskipdf 87 KB
Lana Gospodnetić
Recenzija, Prikaz
Milovan Đilas: Vlast i pobuna. Memoari (str.249-252) Hrvatskipdf 83 KB
Danilo Ivezić
Recenzija, Prikaz
In memoriam Mladen Čaldarović (1916-2010) (str.253-255) Hrvatskipdf 79 KB
Dag Strpić
In memoriam, Nekrolog