Politička misao, Vol.48 No.2

Datum izdavanja: Listopad 2011.
Sadržaj Puni tekst
Hrvatska vanjska politika pred izazovima članstva u Europskoj Uniji (str.7-36) Hrvatskipdf 157 KB
CROATIAN FOREIGN POLICY: THE CHALLENGES OF EU ACCESSION (str.7-36)
Dejan Jović
Izvorni znanstveni članak
Hrvatska: centar ili periferija? Ispitivanje potencijala teorije internacionalizacije kapitalizma (str.37-60) Hrvatskipdf 132 KB
CROATIA: CENTER OR PERIPHERY? EXAMINING THE POTENTIAL OF THE THEORY OF INTERNATIONALISATION OF CAPITALISM (str.37-60)
Hrvoje Paić
Pregledni rad
Politološke dvojbe o Europskoj uniji: Potraga za određenjem (str.61-90) Hrvatskipdf 149 KB
POLITICAL-SCIENCE DILEMMAS REGARDING THE EUROPEAN UNION: IN SEARCH OF A DEFINITION (str.61-90)
Damir Grubiša
Izvorni znanstveni članak
NACIONALNA DRŽAVA I EUROPSKA UNIJA: IZGUBLJENI U BORBI ZA IDENTITET (str.91-109)
Nation-state and the European Union: Lost in a Battle for Identity (str.91-109) Engleskipdf 116 KB
Erika Harris
Izvorni znanstveni članak
Suvremena kritika liberalne teorije međunarodnih odnosa: Država i paradigma međuovisnosti (str.110-139) Hrvatskipdf 153 KB
THE CONTEMPORARY CRITIQUE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS LIBERAL THEORY: THE STATE AND THE ‘INTERDEPENDENCE’ PARADIGM (str.110-139)
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
Sistemska teorija masovnih medija (str.143-158) Hrvatskipdf 110 KB
SYSTEMIC THEORY OF MASS MEDIA (str.143-158)
Tomo Jantol
Izvorni znanstveni članak
Imigracija u Europi danas: aparthejd ili građanska kohabitacija? (str.159-185) Hrvatskipdf 148 KB
IMMIGRATION IN EUROPE TODAY: APARTHEID OR CIVIL COHABITATION? (str.159-185)
Darko Suvin
Izvorni znanstveni članak
Korupcija i društveno-ekonomski razvoj (str.186-204) Hrvatskipdf 115 KB
CORRUPTION AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (str.186-204)
Paula Letunić
Pregledni rad
Država i zločin: interpretacijska analiza kaznene politike u Republici Hrvatskoj (str.207-212) Hrvatskipdf 79 KB
Krešimir Petković
Ostalo
Hobbesova teorija autorizacije (str.213-219) Hrvatskipdf 83 KB
Luka Ribarević
Ostalo
Mirovne misije Ujedinjenih nacija i njihov utjecaj na transformaciju obrambenog sustava Republike Hrvatske (str.220-229) Hrvatskipdf 89 KB
Ružica Jakešević
Ostalo
Granice država nastalih iz SFRJ: studije slučajeva otvorenih graničnih pitanja (str.230-234) Hrvatskipdf 77 KB
Marta Zorko
Ostalo
Žarko Paić: Zaokret (str.237-240) Hrvatskipdf 78 KB
Marijan Krivak
Recenzija, Prikaz
Rade Kalanj: Ideologija, utopija, moć (str.240-246) Hrvatskipdf 87 KB
Ana Pažanin
Recenzija, Prikaz
Dejan Đokić: Nedostižni kompromis:srpsko-hrvatsko pitanje u međuratnoj Jugoslaviji (str.246-249) Hrvatskipdf 77 KB
Jakov Žižić
Recenzija, Prikaz
Dragutin Babić: Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj: Teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama (str.249-252) Hrvatskipdf 75 KB
Drago Župarić-Iljić
Recenzija, Prikaz
In memoriam Adolf Dragičević (1924-2010) (str.253-255) Hrvatskipdf 73 KB
Luka Brkić
In memoriam, Nekrolog