Politička misao, Vol.49 No.2

Datum izdavanja: Lipanj 2012.
Sadržaj Puni tekst
DEKONSTRUKCIJA MITA O RASTROŠNOSTI KORIŠTENJEM KRITIČKE TEORIJE I SOCIJALNOG KONSTRUKTIVIZMA: SLUČAJ GRČKE I NJEGOVE ŠIRE SOCIO-EKONOMSKE I POLITIČKE POSLJEDICE (str.7-29)
Deconstructing the Profligacy Myth Using Critical Theory and Social Constructivism: The Case of Greece and Its Wider Socio-economic and Political Consequences (str.7-29) Engleskipdf 325 KB
Kristijan Kotarski
Izvorni znanstveni članak
Pojam granice u postmodernoj geopolitici (str.30-44) Hrvatskipdf 113 KB
THE CONCEPT OF BOUNDARY IN POSTMODERN GEOPOLITICS (str.30-44)
Marta Zorko
Pregledni rad
Hrvatski referendum za Europsku uniju: anatomija zakašnjelog (ne)uspjeha (str.45-72) Hrvatskipdf 152 KB
CROATIAN REFERENDUM FOR THE EUROPEAN UNION: ANATOMY OF A BELATED (LACK OF) SUCCESS (str.45-72)
Damir Grubiša
Pregledni rad
Femme fatale s petero djece. Analiza osnovnoškolskih udžbenika povijesti iz rodne perspektive (str.73-96) Hrvatskipdf 142 KB
FEMME FATALE WITH FIVE CHILDREN. AN ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS FROM THE GENDER PERSPECTIVE (str.73-96)
Đurđa Knežević
Stručni rad
Kriza dualizma u Austro-Ugarskoj 1903. godine (str.97-123) Hrvatskipdf 152 KB
THE 1903 CRISIS OF DUALISM IN AUSTRIA-HUNGARY (str.97-123)
Livia Kardum, Bruno Korea Gajski
Pregledni rad
Uvodna bilješka – Dvadeset godina manjinske politike u Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi Jugoistočne Europe (str.127-129) Hrvatskipdf 78 KB
Siniša Tatalović
Uvodnik
COLLECTIVE RIGHTS OF ETHNIC MINORITIES AND THE LIBERAL PRINCIPLE (str.131-149)
Kolektivna prava nacionalnih manjina i liberalno načelo (str.131-149) Srpskipdf 126 KB
Radmila Vasić
Izvorni znanstveni članak
TEN YEARS OF THE NEW MINORITY POLICY IN SERBIA (str.150-165)
Deset godina nove manjinske politike u Srbiji (str.150-165) Srpskipdf 116 KB
Ilija Vujačić
Pregledni rad
Preporuke iz Bolzana/Bozena o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima: značenje i implikacije za Hrvatsku i regiju (str.166-185) Hrvatskipdf 126 KB
BOLZANO/BOZEN RECOMMENDATIONS ON NATIONAL MINORITIES IN INTER-STATE RELATIONS: SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS FOR CROATIA AND THE REGION (str.166-185)
Antonija Petričušić
Pregledni rad
Mirovne misije Ujedinjenih nacija i rješavanje etničkih sukoba: studija slučaja Istočne Slavonije (str.186-203) Hrvatskipdf 121 KB
UN PEACEKEEPING MISSIONS AND THE SOLVING OF INTERETHNIC CONFLICTS: CASE STUDY OF EASTERN SLAVONIA (str.186-203)
Ružica Jakešević
Pregledni rad
Nova i stara politička znanost (str.207-228) Hrvatskipdf 132 KB
POLITICAL SCIENCE OLD AND NEW (str.207-228)
Leo Strauss
Ostalo
Wolfgang Merkel: Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije (str.231-236) Hrvatskipdf 93 KB
Bojana Klepač-Pogrmilović
Recenzija, Prikaz
Lidija Kos-Stanišić: Latinska Amerika i suvremeni svijet (str.236-239) Hrvatskipdf 86 KB
Velimir Veselinović
Recenzija, Prikaz
Petar Kurečić: Geopolitika i geoekonomija suvremenog NATO-a (str.239-242) Hrvatskipdf 87 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Neven Cvetićanin: Requiem revoluciji, Eseji 2000-2010. (str.242-245) Hrvatskipdf 87 KB
Dejan Jović
Recenzija, Prikaz
Gabriela Mezeiová: Postkomunistická transformácia médií. Prípadová štúdia Chorvátskej republiky (Post-communist Transformation of the Media. The Case Study of the Croatian Republic) (str.246-247) Engleskipdf 76 KB
Marián Sekerák
Recenzija, Prikaz