Politička misao, Vol.50 No.2

Datum izdavanja: Lipanj 2013.
Sadržaj Puni tekst
Politička komunikacija: na razmeđu medijskih i političkih studija (str.7-9) Hrvatskipdf 70 KB
Zrinjka Peruško
Uvodnik
Javnost kao medij demokracije (str.11-22) Hrvatskipdf 99 KB
THE PUBLIC AS THE MEDIUM OF DEMOCRACY (str.11-22)
Tomo Jantol
Izvorni znanstveni članak
Od medijskih efekata do teorije sustava: put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji (str.23-37) Hrvatskipdf 104 KB
FROM MEDIA EFFECTS TO SYSTEM THEORY: THE JOURNEY OF COMPARATIVE RESEARCH IN POLITICAL COMMUNICATION (str.23-37)
Paolo Mancini
Izvorni znanstveni članak
Komparativna analiza postsocijalističkih medijskih sustava (str.38-59) Hrvatskipdf 124 KB
COMPARATIVE ANALYSIS OF POST-SOCIALIST MEDIA SYSTEMS (str.38-59)
Zrinjka Peruško
Izvorni znanstveni članak
Politika, društvo spektakla i medijska konstrukcija realnosti (str.60-74) Hrvatskipdf 108 KB
POLITICS, THE SOCIETY OF THE SPECTACLE, AND THE MEDIA CONSTRUCTION OF REALITY (str.60-74)
Hajrudin Hromadžić
Izvorni znanstveni članak
Tihi glas, ujutro u Americi: izborna kampanja 2011. u Hrvatskoj (str.75-97) Hrvatskipdf 129 KB
SILENT VOICE, IN THE MORNING IN AMERICA: THE 2011 ELECTION CAMPAIGN IN CROATIA (str.75-97)
Suzana Kunac, Dražen Lalić, Martina Andrijević
Izvorni znanstveni članak
EU nije YU – EU je fora: Analiza predreferendumskih televizijskih spotova Vlade RH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju (str.98-123) Hrvatskipdf 145 KB
EU IS NOT YU – EU IS COOL: READING THE CROATIAN GOVERNMENT’S PRE-REFERENDUM VIDEOS ON THE CROATIAN ACCESSION TO THE EU (str.98-123)
Zlatan Krajina
Izvorni znanstveni članak
Tekuća demokracija i digitalni urođenici – Piratenpartei kao izazov njemačkoj demokraciji (str.124-141) Hrvatskipdf 122 KB
LIQUID DEMOCRACY AND DIGITAL NATIVES – PIRATENPARTEI AS A CHALLENGE TO GERMAN DEMOCRACY (str.124-141)
Damir Velički
Izvorni znanstveni članak
Politička komunikacija u medijskom društvu: da li demokracija još uživa spoznajnu dimenziju? Utjecaj normativne teorije na empirijska istraživanja (str.145-160) Hrvatskipdf 110 KB
Jürgen Habermas
Ostalo
Steven Pinker: The Better Angels of our Nature: Why Violence Has Declined (str.163-167) Hrvatskipdf 80 KB
Ana Matan
Recenzija, Prikaz
Michael Burleigh: Treći Reich – Nova povijest (str.167-170) Hrvatskipdf 77 KB
Bruno Korea Gajski
Recenzija, Prikaz
Frédéric Monneyron, Antigone Mouchtouris (ur.): Politički mitovi (str.170-173) Hrvatskipdf 76 KB
Jelena Špiljak
Recenzija, Prikaz
Zoran Stoiljković: Srbija u lavirintima tranzicije: Ogledi iz političke sociologije savremenog društva (str.173-175) Hrvatskipdf 73 KB
Davorka Budimir
Recenzija, Prikaz
Jevgenij Primakov: Minsko polje politike (str.175-179) Hrvatskipdf 80 KB
Saša Čvrljak
Recenzija, Prikaz
Ryszard Herbut i Walenty Baluk (ur.): Transformation of political systems in post-Soviet space (str.179-181) Hrvatskipdf 73 KB
Davor Boban
Recenzija, Prikaz
Taryn Shepperd: Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action. Understanding Post-Cold War Interactions (str.181-184) Hrvatskipdf 76 KB
Božo Kovačević
Recenzija, Prikaz