Politička misao, Vol.51 No.2

Datum izdavanja: Kolovoz 2014.

Sadržaj Puni tekst
Međuprostor EU-a, NATO-a i Rusije kao Rusosfera (str.7-28) Hrvatskipdf 343 KB
INTERSPACE OF EU, NATO AND RUSSIA AS A RUSSOSPHERE (str.7-28)
Siniša Kuko, Petar Kurečić
Izvorni znanstveni članak
Izborne reforme i konsolidacija stranačkog sustava u Ukrajini (str.29-51) Hrvatskipdf 368 KB
ELECTORAL REFORMS AND CONSOLIDATION OF THE PARTY SYSTEM IN UKRAINE (str.29-51)
Davor Boban
Pregledni rad
Obnavljanje i djelovanje Hrvatske stranke prava, 1990-1992. (str.55-87) Hrvatskipdf 357 KB
RENEWAL AND POLITICAL ACTIVISM OF THE CROATIAN PARTY OF RIGHTS (HSP), 1990-1992 (str.55-87)
Velimir Veselinović
Prethodno priopćenje
Međunarodne reakcije na hrvatsku vojnu akciju Maslenica 1993: nova interpretacija (str.88-108) Hrvatskipdf 318 KB
MILITARY OPERATION MASLENICA (1993): A NEW INTERPRETATION OF INTERNATIONAL REACTIONS (str.88-108)
Vladimir Filipović
Izvorni znanstveni članak
Identitet Srba u Hrvatskoj (str.111-134) Hrvatskipdf 314 KB
IDENTITY OF SERBS IN CROATIA (str.111-134)
Filip Škiljan
Prethodno priopćenje
THE NATURE OF “STRUCTURAL ADAPTATION” IN A NATION-STATE: THE CASE OF SERBIA (str.135-158)
Karakter “strukturnog prilagođavanja” u jednoj nacionalnoj državi: slučaj Srbije (str.135-158) Srpskipdf 347 KB
Ivica Mladenović
Izvorni znanstveni članak
Dahrendorfova interpretacija Marxa (str.161-183) Hrvatskipdf 309 KB
DAHRENDORF’S INTERPRETATION OF MARX (str.161-183)
Ana Pažanin
Pregledni rad
Konstitucija svijeta života i povijesnost svjetova (str.184-198) Hrvatskipdf 292 KB
THE CONSTITUTION OF LIFE-WORLD AND HISTORICITY OF WORLDS (str.184-198)
Goran Gretić
Pregledni rad
Ženski studiji ili studiji roda: uvodne napomene za analizu stanja discipline (str.201-207) Hrvatskipdf 268 KB
Đurđa Knežević
Prethodno priopćenje
Ivo Banac: Hrvati i Crkva (str.211-213) Hrvatskipdf 220 KB
Mate Subašić
Recenzija, Prikaz
Vjeran Katunarić: Rajska zajednica i društveni pakao – sociološka razmatranja (str.214-216) Hrvatskipdf 226 KB
Višeslav Raos
Recenzija, Prikaz
Shaul M. Gabbay i Amin M. Kazak: One Land, Two Stories (str.216-219) Hrvatskipdf 225 KB
Vedran Obućina
Recenzija, Prikaz
Hans Magnus Enzensberger: Nježni monstrum Bruxelles ili Europa lišena suverenosti (str.219-220) Hrvatskipdf 217 KB
Luka Gudelj
Recenzija, Prikaz
Benjamin R. Barber: If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (str.221-222) Hrvatskipdf 216 KB
Petar Popović
Recenzija, Prikaz