Politička misao, Vol.52 No.1

Sadržaj Puni tekst
Samoodređenje i odcjepljenje: slučaj Jugoslavije (str.7-14) Hrvatskipdf 232 KB
Zoran Oklopčić
Uvodnik
Lenjinistički i staljinistički izvori Tuđmanove politike samoodređenja i odcjepljenja (str.15-47) Hrvatskipdf 369 KB
LENINIST AND STALINIST ORIGINS OF TUDJMAN’S POLITICS OF SELF-DETERMINATION AND SECESSION (str.15-47)
Dejan Jović
Izvorni znanstveni članak
Ne-konsensualna disolucija država u međunarodnom pravu: Inovacija Badinterove komisije u retrospektivi (str.48-78) Hrvatskipdf 355 KB
NON-CONSENSUAL STATE DISSOLUTION IN INTERNATIONAL LAW: THE BADINTER INNOVATION IN RETROSPECT (str.48-78)
Brad R. Roth
Izvorni znanstveni članak
Je li Pandorina kutija konačno otvorena? Kosovo i neobična sudbina teze o dekolonizaciji u međunarodnom pravu samoodređenja (str.79-110) Hrvatskipdf 369 KB
PANDORA’S BOX OPEN AT LAST? THE KOSOVO CASE AND THE STRANGE DEATH OF THE DECOLONISATION THESIS IN THE INTERNATIONAL LAW OF SELF-DETERMINATION (str.79-110)
Stephen Tierney
Izvorni znanstveni članak
Što je čije, ili teritorijalna prava na “ovim prostorima” (str.111-140) Hrvatskipdf 374 KB
WHOSE IS WHAT, OR: TERRITORIAL RIGHTS “IN THESE LANDS” (str.111-140)
Zoran Oklopčić
Izvorni znanstveni članak
Samoodređenje i multietnički regionalizmi na post-jugoslavenskom prostoru (str.141-163) Hrvatskipdf 340 KB
SELF-DETERMINATION AND MULTIETHNIC REGIONALISMS IN POST-YUGOSLAV STATES (str.141-163)
Dejan Stjepanović
Izvorni znanstveni članak
Bosna (ni)je poput Jugoslavije: struktura frustracija i dinamika samoodređenja u multinacionalnim državama (str.164-190) Hrvatskipdf 333 KB
BOSNIA IS (NOT) LIKE YUGOSLAVIA: THE STRUCTURE OF GRIEVANCES AND RESPONSES TO SELF-DETERMINATION CLAIMS IN MULTINATIONAL STATES (str.164-190)
Karlo Basta
Izvorni znanstveni članak
Paradoks, kontroverza i nacionalno samoodređenje (str.191-202) Hrvatskipdf 282 KB
PARADOX, CONTROVERSY AND NATIONAL SELF-DETERMINATION (str.191-202)
Erika Harris
Prethodno priopćenje
Dušan Bilandžić (1924. – 2015.) (str.205-207) Hrvatskipdf 172 KB
Branko Caratan
In memoriam, Nekrolog
Ante Pažanin (1930. – 2015.) (str.208-209) Hrvatskipdf 194 KB
Davor Rodin
In memoriam, Nekrolog
Jovan Mirić (1934. – 2015.) (str.210-213) Hrvatskipdf 183 KB
Dejan Jović
In memoriam, Nekrolog