Politička sociologija u politološkim časopisima u Hrvatskoj

Pregledni rad

Marko Kovačić ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (312 KB), Hrvatski, Str. 39 – 55

Sažetak
Autor u članku daje prikaz političke sociologije kao (pod)discipline suvremene
političke znanosti, s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Rad se sastoji od tri dijela.
U prvome autor predstavlja predmet, metodu i razvoj suvremene političke sociologije,
stavljajući poseban naglasak na eklektičnu prirodu (pod)discipline.
Drugi dio rada posvećen je bibliometrijskoj analizi triju časopisa relevantnih za
politologiju: Politička misao, Anali Hrvatskog politološkog društva i Suvremene
teme s obzirom na predmet političke sociologije. Rezultati analize pokazuju
iznimno mali broj radova iz područja političke sociologije u sva tri časopisa,
kao i neravnomjernu zastupljenost tema unutar predmeta političke sociologije.
U trećem dijelu rada kompariraju se hrvatska iskustva na području političke
sociologije s inozemnim trendovima te (pod)discipline. Autor zaključuje da je
hrvatska politička sociologija podrazvijena te da tematski ne slijedi trendove
suvremenih inozemnih političkih sociologija.

Ključne riječi
politička sociologija; politologija; Politička misao; Anali Hrvatskog politološkog društva; Suvremene teme