Politički aspekti hrvatske deflacijske politike

Dubravko Radošević ; Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (265 KB), Hrvatski, Str. 180 – 192

Sažetak
Brojni političari i makroekonomisti smatraju da je fiskalna deflacija dobra za
financijsku stabilnost i ekonomski rast. Naše je mišljenje da deflacijska politika
negativno djeluje na output i zaposlenost te da su politički aspekti deflacijskih
politika mnogo važniji. Deflacijske politike produbile su krizu upravljanja
državama i problem političkog legitimiteta. Politika pune zaposlenosti
poželjna je s aspekta političke stabilnosti i društvene kohezije. Sve je jasnije
da bi mnoge evropske zemlje, uključujući i Hrvatsku, morale ponovno dogovoriti
temeljne društvene sporazume. No političke elite zauzete su kratkoročnim
rješenjima, nastavljaju s deflacijskim politikama, koje imaju negativne
redistribucijske učinke, i ne shvaćaju da postoji dugoročna potreba za ovakvim
promjenama društvenih ugovora – na vlastitu štetu i uz znatan gubitak
demokratskog legitimiteta. Za stvaranje široke potpore za novi društveni ugovor
od ključne važnosti bit će potrebni – ne samo podrška glavnih političkih
stranaka i tehnokrata već velika koalicija ojačana izborima, odnosno konstitucionalnim
oblicima kontrole političara od strane građana kako bi se spriječila
politička korupcija – već i zahtjev za uspostavom društvene pravednosti, a ne
samo fiskalne stabilnosti.

Ključne riječi
deflacijska politika; politika pune zaposlenosti; reflacija; demokratski legitimitet; društveni i politički stres-testovi