Povijest komunikacijskih i medijskih studija u Hrvatskoj: Politička misao u komparativnoj perspektivi

Pregledni rad

Zrinjka Peruško ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Dina Vozab ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (452 KB), Hrvatski, Str. 133 – 170

 Sažetak
Članak analizira intelektualnu i institucionalnu povijest komunikacijskih i
medijskih studija u Hrvatskoj upotrebom miješanih metoda. Komparativna
analiza sadržaja članaka o komunikaciji i medijima objavljenih u časopisima
društvenih znanosti i onih posvećenih medijima i komunikaciji u periodu od
1969. do 2011. pokazuje relativnu poziciju Političke misli u teorijskom i metodološkom
sazrijevanju discipline. Uzorak za analizu sadržaja uključuje 481
članak i obuhvaća sve originalne članke koji se bave temama iz područja komunikacije
i medija objavljene u časopisima društvenih znanosti u neparnim
godinama te sve originalne članke u časopisima koji su isključivo posvećeni
medijskim i komunikacijskim studijama (svi su pokrenuti nakon 1990) – Medijska
istraživanja, Medianali i Medijske studije. Obuhvaćeni časopisi društvenih
znanosti su Naše teme i Kulturni radnik (oba su prestala izlaziti 1990),
Politička misao, Revija za sociologiju, Društvena istraživanja i Informatologia.
Članak primjenjuje i institucionalni pristup za dodatno osvjetljavanje procesa
koji su utjecali na razvoj discipline u Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo
povećanje broja objavljenih radova, raznolikosti tema, teorijskih pristupa i
znanstvene kvalitete objavljenih radova, osobito nakon 2000. godine, i ukazalo
na institucionalne probleme u razvoju discipline.

 Ključne riječi
komunikacijska disciplina/polje; komunikacijske i medijske studije; analiza sadržaja; longitudinalno istraživanje; institucionalni pristup