Preoblikovanje discipline međunarodnih odnosa

Marina Ilić ; Université Lille 2, Lille, Francuska

Puni tekst: pdf (138 KB), Srpski, Str. 15 – 37

Sažetak
Disciplina međunarodnih odnosa poslednjih godina prolazi kroz proces transformacije,
gde sve više naučnika rešenje za dugotrajne paradigmatske debate
pronalazi u promeni logike dosadašnjeg mišljenja o međunarodnoj politici.
To “novo mišljenje”, koje zapravo nije toliko novo koliko je tek sada postalo
privlačno i aktuelno, bazira se na teorijskoj sintezi više pravaca, teorijama
srednjeg obima i analitičkom eklekticizmu. Sa druge strane, sve su brojniji
doprinosi onih teoretičara koji zastupaju tezu o “dekolonizaciji” međunarodnih
odnosa ili “post-Zapadnim” međunarodnim odnosima, a oslanjaju se na
dosada nepoznate tradicije, razvijane van okvira Sjedinjenih Američkih Država.
Cilj je da se ispitaju njihovi dometi i važnost njihovih rezultata za prevazilaženje
krize u kojoj se disciplina nalazi već dugi vremenski period. Disciplina međunarodnih
odnosa poslednjih godina prolazi kroz proces transformacije,
gde sve više naučnika rešenje za dugotrajne paradigmatske debate
pronalazi u promeni logike dosadašnjeg mišljenja o međunarodnoj politici.
To “novo mišljenje”, koje zapravo nije toliko novo koliko je tek sada postalo
privlačno i aktuelno, bazira se na teorijskoj sintezi više pravaca, teorijama
srednjeg obima i analitičkom eklekticizmu. Sa druge strane, sve su brojniji
doprinosi onih teoretičara koji zastupaju tezu o “dekolonizaciji” međunarodnih
odnosa ili “post-Zapadnim” međunarodnim odnosima, a oslanjaju se na
dosada nepoznate tradicije, razvijane van okvira Sjedinjenih Američkih Država.
Cilj je da se ispitaju njihovi dometi i važnost njihovih rezultata za prevazilaženje
krize u kojoj se disciplina nalazi već dugi vremenski period.

Ključne riječi
međunarodni odnosi; teorijska sinteza; analitički eklekticizam; dekolonizacija; teorije srednjeg obima