Pretplata

Narudžba i pretplata:
Fakultet političkih znanosti,
Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska,
tel: + 385 1 4642 111, + 385 1 4642 111
Pretplatu uplatiti u korist IBAN:
HR1423600001101217644 (za Političku misao).

 

Cijena pojedinačnog primjerka je 80,00 kuna.

 

Pretplata za pojedince iznosi:
240,00 kuna za tri broja na hrvatskom, a
300,00 kuna za sva četiri broja.

Pretplata za institucije iznosi:
480,00 kuna za tri broja na hrvatskom, a
600,00 kuna za sva četiri broja.

Pretplata za inozemstvo iznosi:

a) za pojedince 50,00 eura za četiri broja, a
20,00 eura samo za englesko izdanje;
b) za institucije 100,00 eura za četiri broja, a
40,00 eura samo za englesko izdanje.