Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj: između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja

Ana Miljenović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (304 KB), Hrvatski, Str. 155 – 179 , preuzimanja: 45 *

Sažetak
Rad se bavi problemom razvojno osjetljivih zajednica u Hrvatskoj s dvaju polazišta:
jedno čine aktualna teorijska promišljanja razvoja zajednice, a drugo
hrvatska političko-pravna rješenja. Razvoj zajednice shvaćen je kao proces i
ishod koji se očituje na različitim poljima življenja u zajednici te koji bi trebao
biti održiv u pogledu socijalne, ekonomske i ekološke komponente razvoja.
Dosadašnja hrvatska regionalna politika bila je u odnosu na teorijski okvir redukcionistička.
Značajnije promjene najavljuje nova regionalna politika razvijena
pod utjecajem Europske Unije. Konceptualno, takva politika donosi
značajne promjene u formi pristupa regionalnom razvoju, ali i razvojno
osjetljivim lokalitetima: obuhvatniji pristup dimenzijama razvoja, izraženiji
pristup procesnim aspektima razvoja, sistemsku integriranost u širi društveni
okvir, uspostavljanje šire društvene infrastrukture za pitanja lokalnog razvoja,
pristup strateškog planiranja u razvoju zajednice. Ipak, moguća su sadržajna
unapređenja prema cjelovitom održivom razvoju zajednice: prilagodba specifičnim
razvojnim kontekstima zajednica u Hrvatskoj, zauzimanje cjelovitijeg
pristupa razvoju izvan dominantno ekonomskog, aktivnije uključivanje stanovnika
kao nositelja razvoja, integriranje razvoja u koncept održivog razvoja
i uspostavljanje trajne društvene infrastrukture za kontinuirano praćenje i evaluiranje
mjera na razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj.

Ključne riječi
razvoj zajednice; održivi razvoj; razvojno osjetljive zajednice; regionalni razvoj; regionalna politika