QCA metoda u političkoj znanosti: ključne karakteristike, doprinosi i ograničenja

Danijela Dolenec ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (144 KB), Hrvatski, Str. 104 – 126

Sažetak
QCA metoda označava pristup komparativnim istraživanjima i skup tehnika
usmjerenih na premošćivanje razlika između kvalitativnih i kvantitativnih metoda.
Iako je primjena te metode u novije vrijeme doživjela značajan zamah u
političkoj znanosti i posebno u komparativnoj politici, ona je u hrvatskoj akademskoj
zajednici gotovo potpuno nepoznata. Autorica analizira ulogu QCA
metode u komparativnoj politici, izdvaja njene ključne karakteristike, prikazuje
neke aspekte njene primjene te na kraju ukazuje na određena ograničenja
i kritike. Budući da predstavlja formalizaciju klasične komparativne metode,
QCA metoda omogućava istraživaču da uključi više slučajeva u analizu, poveća
varijancu i kod eksplanatornih faktora i kod promatranog ishoda, te tako
značajno unaprijedi mogućnost zaključivanja i poopćavanja. S obzirom na
to da zahtijeva transparentnost u svim fazama operacionalizacije i kodiranja
faktora, QCA metoda omogućava repliciranje analize, što je približava općim
standardima znanstvene metode. Ključne su karakteristike metode višestruko
uvjetovana uzročnost, ekvifinalnost i asimetričnost. Također, kratko su predstavljena
načela Booleove algebre na kojoj se temelji izračun nalaza, a objašnjena
je i logika nužnih i dovoljnih uvjeta. Posebna je pozornost posvećena
rasvjetljavanju problema ograničene raznolikosti te razlaganju specifičnosti
metode neizrazitih skupova (fuzzy set QCA). Na konkretnom primjeru prikazan
je proces kalibracije i način na koji se izvodi analiza podudarnosti skupova.
Autorica na kraju formulira neke kritike i ograničenja u primjeni QCA
metode. Iako je QCA metoda razvijena s idejom prevladavanja razlika između
kvalitativnih i kvantitativnih metoda, u primjeni može imati jednake slabosti
kao i standardne statističke tehnike. Njena uspješna primjena ovisi o dobrom
poznavanju konteksta zemalja koje se istražuju.

Ključne riječi
QCA; kvalitativna komparativna analiza; metodologija društvenih znanosti; komparativna politika