Razvoj discipline međunarodnih odnosa u časopisu Politička misao od 1964. do 1987.

Pregledni rad

Đana Luša ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (379 KB), Hrvatski, Str. 56 – 82

Sažetak
U radu se analizom članaka objavljenih u znanstvenom časopisu Politička
misao u periodu od 1964. do 1987. godine nastoji ponuditi detaljno shvaćanje
povijesti discipline međunarodnih odnosa kombiniranjem konceptualnog
i kontekstualnog pristupa, pozicionirati radove u okviru triju velikih teorijskih
debata te ih tematski kategorizirati i smjestiti u tadašnje akademsko
okruženje. Analizirani članci temelji su oblikovanja discipline međunarodnih
odnosa, stoga njena povijest nudi uvid u način na koji je u SFRJ općenito, a
partikularno u Hrvatskoj, pokušala kreirati svoj identitet. Analiza je rezultirala
ključnim spoznajama vezanima uz kontekst, teorijske okvire, diskurs i koncept
razvoja međunarodnih odnosa u Hrvatskoj.

Ključne riječi
međunarodni odnosi; povijest; diskurzivni identitet; Hladni rat; nesvrstanost; SFRJ